Marijampolės apskritis

Kalvarijos socialinių paslaugų centras;

Marijampolės socialinės pagalbos centras;

Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos socialinės paramos centras;

Vilkaviškio socialinės pagalbos centras.