Darbuotojų kontaktai

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbuotojų sąrašas

Skyrius

Darbuotojo pareigos

Darbuotojo vardas, pavardė

Telefono numeris

Elektroninis paštas

Darbuotojo atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai jo pareigybei

Administracija

Direktorė

Ilona Ogurcova

Tel.: (8 5) 233 7111

Mob. tel. (8 645) 04 779

 ilona.ogurcova@tpnc.lt

 

Administracija

Direktoriaus pavaduotoja techninės pagalbos priemonių klausimais

Elena Nekrošaitė

Tel.: (8 5) 273 4796

Mob. tel. (8 698) 82 863

elena.nekrosaite@tpnc.lt

 

Administracija

Vyriausioji specialistė personalo administratorė

Laima Gubystienė

Tel.: (8 5) 273 4796

laima.gubystiene@tpnc.lt

centras@tpnc.lt

 

 

Administracija

Vyriausioji specialistė viešųjų pirkimų informacinių sistemų administratorė

Livija Martinėnienė

Tel.: (8 5) 279 0189

livija.martineniene@tpnc.lt

 

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja vyriausioji buhalterė

Audronė Baliukonienė

Tel.: (8 5) 273 4796

audrone.baliukoniene@tpnc.lt

 

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė buhalterė

Lina Mažrimienė

Tel.: (8 5) 215 1759

lina.mazrimiene@tpnc.lt

 

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius

Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė buhalterė

Renata Kuleš

Tel.: (8 5) 215 1759

renata.kules@tpnc.lt

 

Metodinis skyrius

Metodinio skyriaus vedėja

Dovilė Sabaliauskaitė

Tel.: (8 5) 272 1106

dovile.sabaliauskaite@tpnc.lt

 

Metodinis skyrius

Metodinio skyriaus vyriausioji specialistė organizavimo ir metodų analitikė

Vilija Juškienė

Tel.: (8 5) 272 1106

vilija.juskiene@tpnc.lt

 

Metodinis skyrius

Metodinio skyriaus vyriausioji specialistė organizavimo ir metodų analitikė

Eglė Karazijaitė

Tel.: (8 5) 272 1106

 

egle.karazijaite@tpnc.lt

 

Metodinis skyrius

Metodinio skyriaus vyriausioji specialistė organizavimo ir metodų analitikė

 Daumantė Verseckaitė  -

 daumante.verseckaite@tpnc.lt

 

 

Metodinis skyrius

Metodinio skyriaus klientų informavimo specialistė

Rasa Sadeckaitė Kryževičienė

Tel.: (8 5) 2337344

konsultacijos@tpnc.lt

rasa.sadeckaite.kryzeviciene@tpnc.lt

 

Turto valdymo skyrius

Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas informacinių sistemų ir duomenų valdymo administratorius

Tomas Čereška

Tel.: (8 5) 279 0189

tomas.cereska@tpnc.lt 

 

Vilniaus skyrius

 Vilniaus skyriaus vedėja  Ingrida Jarmolovičienė

Tel.: (8 5) 233 3203 

Mob. tel.: (8 607) 66822

 ingrida.jarmoloviciene@tpnc.lt  

Vilniaus skyrius

 Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas 

Ramūnas Aladavičius

Tel.: (8 5) 233 8893

ramunas.aladavicius@tpnc.lt

 

Vilniaus skyrius

Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė

Irma Juodagalvienė

Tel.: (8 5) 233 8893

irma.juodagalviene@tpnc.lt

 

Vilniaus skyrius

Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas apskaitininkas

Rimas Verseckas

 Tel.: (8 5) 233 3203 rimas.verseckas@tpnc.lt  

Vilniaus skyrius

Vilniaus skyriaus specialistė centrinio sandėlio vedėja

Ona Komarova

Tel.: (8 5) 233 3203

ona.komarova@tpnc.lt

 

Vilniaus skyrius

Vilniaus skyriaus specialistas

 sandėlininkas

Alvydas Mykolaitis

Tel.: (8 5) 233 3203

-

 

Vilniaus skyrius

Vilnius skyriaus specialistas remontininkas-mechanikas 

Dainius Jankauskas

Tel.: (8 5) 233 3203

-

 

Kauno skyrius

Kauno skyriaus vedėja

Danutė Leitienė

Tel.: (8 37) 478 377

Mob. tel.: (8 607) 66818

kaunas@tpnc.lt  

danute.leitiene@tpnc.lt

 

Kauno skyrius

Kauno skyriaus vyriausioji specialistė

Vita Kavaliauskienė

 

Tel.: (8 37) 478 377

 

vita.kavaliauskiene@tpnc.lt

 

Kauno skyrius

Kauno skyriaus vyriausioji specialistė

Kristina Tribienė

Tel.: (8 37) 478 377

kristina.tribiene@tpnc.lt

 

Kauno skyrius

Kauno skyriaus specialistas sandėlininkas - mechanikas

Evaldas Pranevičius

Tel.: (8 37) 478 377

evaldas.pranevicius@tpnc.lt

 

Klaipėdos skyrius

Klaipėdos skyriaus vedėja

Indra Kataržienė

Tel.: (8 46) 210 563

Mob. tel.: (8 607) 66 814

klaipeda@tpnc.lt; indra.katarziene@tpnc.lt

 

Klaipėdos skyrius

Klaipėdos skyriaus specialistas sandėlininkas - mechanikas

Arturas Vainauskas

Tel.: (8 46) 210 563

arturas.vainauskas@tpnc.lt

 

Šiaulių skyrius

Šiaulių skyriaus vedėjas

Vilius Kavaliauskas

Tel.: (8 41) 550 084

siauliai@tpnc.lt

vilius.kavaliauskas@tpnc.lt

 

Šiaulių skyrius

Šiaulių skyriaus vyriausioji specialistė

Monika Petrauskaitė

Tel.: (8 41) 550 084

 monika.petrauskaite@tpnc.lt  

Panevėžio skyrius

Panevėžio skyriaus vedėja

Meilė Kielaitė

Tel.: (8 454) 36 386

Mob. tel.: (8 607) 66 809

panevezys@tpnc.lt

meile.kielaite@tpnc.lt

 

Panevėžio skyrius

Panevėžio skyriaus specialistas sandėlininkas-mechanikas

Dainius Rinkevičius

Tel.: (8 454) 36 386

Mob. tel.: (8 607) 66 809

dainius.rinkevicius@tpnc.lt

 

Alytaus skyrius

Alytaus skyriaus vedėja

Inga Pečiukonienė

Tel.: (8 315) 21 619

Mob. tel.: (8 607) 66 802

alytus@tpnc.lt inga.peciukoniene@tpnc.lt

 

Alytaus skyrius

Alytaus skyriaus specialistas sandėlininkas - mechanikas

Rimas Krokas

Tel.: (8 315) 21 619

 

rimas.krokas@tpnc.lt

 

 

Alytaus skyrius

Alytaus skyriaus specialistas remontininkas - mechanikas

Virginijus Oželis

 

Tel.: (8 315) 21 619

 

alytus@tpnc.lt

 

Telšių skyrius

Telšių skyriaus vedėja

Laura Matiekienė

Tel.: (8 444) 60 326

Mob. tel.: (8 607) 66 803

telsiai@tpnc.lt

laura.matiekiene@tpnc.lt

 

Telšių skyrius

Telšių skyriaus specialistas sandėlininkas - mechanikas

Darius Steponavičius

Tel.: (8 444) 60 326

darius.steponavicius@tpnc.lt

 

Utenos skyrius

Utenos skyriaus vedėja

Irena Vasilionkienė

Tel.: (8 389) 61 343 Mob. tel.: (8 607) 66 710

utena@tpnc.lt

irena.vasilionkiene@tpnc.lt

 

Marijampolės skyrius

Marijampolės skyriaus vedėja

Lina Račiūnienė

Tel.: (8 343) 71 407

Mob. tel.: (8 607) 66 700

marijampole@tpnc.lt

 lina.raciuniene@tpnc.lt

 

Marijampolės skyrius

Marijampolės skyriaus specialistas sandėlininkas - mechanikas

Tadas Urbonas

 

Tel.: (8 343) 71 407

 

tadas.urbonas@tpnc.lt