Direktorius

foto trnt

Ilona Ogurcova

Direktorė

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta 1976 m. gegužės 11 d., Trakai
Išsilavinimas
2006 m. Lietuvos teisės universitetas, teisės magistras
2004 m.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mechanikos inžinerijos (biomechanikos studijos ) magistras

2002 m.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mechanikos inžinerijos (biomechanikos studijos ) bakalauras

 
Darbo patirtis
2014 m. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM, direktorė
2009 m.

Trakų rajono greitosios medicinos pagalbos stotis, direktorė

2002 m.                  

UAB “Ortopedijos technika“, Vilniaus filialo direktorė

1998 m.         

VASPVT, medicinos prietaisų rinkos priežiūra

Apdovanojimai  
2016 m.                   Pasaulio reabilitologų asociacijos prezidento padėka už dalyvavimą veikloje
2016 m. Vilniaus universiteto  padėka už bendradarbiavimą
2015 m. VšĮ „Ypatingi žmonės“ padėka už veiklą konferencijoje
Papildoma informacija  
Užsienio kalbos Anglų, rusų, lenkų, lotynų (specialybės kalba)
Pomėgiai Biliardas, kulinarija, sodininkystė
Šeima

Ištekėjusi. Vyras Andrej, sūnus Artur (g. 1993 m.), dukra Laura (g. 1996 m.)

Pasiekti ir planuojami rezultatai 2017 metais

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

 

Eil.Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1.

 

Organizuoti techninės pagalbos priemonių įsigijimą ir asmenų aprūpinimą

Įsigyti ir aprūpinti asmenis techninės pagalbos priemonėmis

2017 metais planuojama įsigyti 20 100 vnt. techninės pagalbos priemonių ir aprūpinti 33 tūkst. asmenų bei patenkinti bendrą techninės pagalbos priemonių poreikį 77 proc.

2.

 

Organizuoti Centro veiklą teritoriniuose padaliniuose

Bendrojo valdymo modelio plano uždavinių diegimas

Intraneto įdiegimas iki 2017-10-01; dokumentų valdymo sistemos įdiegimas iki 2017-09-01;

vidinių ir išorinių mokymų organizavimas – iki 2017-12-30

3.

 

Optimizuoti Techninės pagalbos priemonių apskaitos informacinės sistemos (TPPA IS) veikimą

Organizuoti TPPA IS adaptacijos darbus atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus ir kt.

Sutarčių su VĮ RC, IVPK ir SADM pasirašymas; integracija su 4 bankais iki 2017-12-20