Direktorius

foto trnt

Ilona Ogurcova

Direktorė

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta 1976 m. gegužės 11 d., Trakai
Išsilavinimas
2006 m. Lietuvos teisės universitetas, teisės magistras
2004 m.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mechanikos inžinerijos (biomechanikos studijos ) magistras

2002 m.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mechanikos inžinerijos (biomechanikos studijos ) bakalauras

 
Darbo patirtis
2014 m. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM, direktorė
2009 m.

Trakų rajono greitosios medicinos pagalbos stotis, direktorė

2002 m.                  

UAB “Ortopedijos technika“, Vilniaus filialo direktorė

1998 m.         

VASPVT, medicinos prietaisų rinkos priežiūra

Apdovanojimai  
2016 m.                   Pasaulio reabilitologų asociacijos prezidento padėka už dalyvavimą veikloje
2016 m. Vilniaus universiteto  padėka už bendradarbiavimą
2015 m. VšĮ „Ypatingi žmonės“ padėka už veiklą konferencijoje
Papildoma informacija  
Užsienio kalbos Anglų, rusų, lenkų, lotynų (specialybės kalba)
Pomėgiai Biliardas, kulinarija, sodininkystė
Šeima

Ištekėjusi. Vyras Andrej, sūnus Artur (g. 1993 m.), dukra Laura (g. 1996 m.)

 

2018 METŲ UŽDUOTYS 

 

Eil.Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1. 

Organizuoti TPP Įsigijimą ir asmenų aprūpinimą

Aprūpintų asmenų poreikių patenkinimas

2018 m. planuojama aprūpinti 24 tūkst. unikalių asmenų, patenkinti bendrą TPP poreikį 2018 m. – 77  proc.

2.

 

Organizuoti Centro veiklą teritoriniuose padaliniuose

Bendrojo valdymo modelio plano uždavinių rengimas

TPP identifikacijos užtikrinimas ir duomenų apie asmenį sugretinimas su TPP

Pateikiamas vienam asmeniui tenkančių TPP skaičius (vidurkis) – 1,47 vnt.

3.

 

Optimizuoti TPPA IS veikimą

Modernizuoti TPP paskirstymo per savivaldybių socialinių paslaugų centrus procesus 

Organizuoti TPPA IS adaptacijos darbus atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus;

Organizuoti mokymus savivaldybių socialinių paslaugų centrų darbuotojams (60 mokymų).

4.

 

Bendradarbiavimas su savivaldybių socialinių paslaugų centrais 

Pasidalinimas gerąja praktika, informacijos apie TPP skleidimas

TPP e-katalogo modernizavimas (papildymas standartizuotomis instrukcijomis)

Šviečiamojo socialinio renginio „Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam” organizavimas.

PAGRINDINIAI 2017 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

 

Eil. Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.

 

Organizuoti TPP Įsigijimą ir asmenų aprūpinimą

Aprūpintų asmenų poreikių patenkinimas

2017 m. planuojama aprūpinti 33 tūkst. gyventojų, patenkinti bendrą TPP poreikį 2017 m. – 77  proc.

Aprūpinta asmenų – 33364

Patenkinimo poreikis – 77,16 proc.

2.

 

Organizuoti Centro veiklą teritoriniuose padaliniuose

Bendrojo valdymo modelio plano uždavinių diegimas

Intraneto įdiegimas; dokumentų valdymo sistemos įdiegimas; vidinių ir išorinių mokymų organizavimas - 4

Įdiegtas intranetas ir Dokumentų valdymo sistema. Organizuoti mokymai darbuotojams ir šviečiamasias socialinis renginys “Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam”.

3.

 

Optimizuoti TPPA IS veikimą

Organizuoti TPPA IS adaptacijos darbus atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus ir kt.

Sutarčių su VĮ RC, IVPK ir SADM pasirašymas; integracija su bankais; 

Pasirašytos sutartys su VĮ RC ir IVPK, pateikta pasirašyti sutartis SADM.