Planuojami susitikimai įstaigoje

 Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir jo pavaduotojų planuojami susitikimai

 

Susitikimo laikas

Susitikimo tikslas

Susitikime dalyvaujantys asmenys