Centre įdiegtas ir pradėtas taikyti klientų aptarnavimo standartas

Šiuo Klientų aptarnavimo standartu (toliau − Standartas) siekiama padėti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojas), siekti Klientų aptarnavimo kokybės ir formuoti pozityvų Centro įvaizdį. Standarte pateikiami Darbuotojų elgesio principai, normos ir praktika bendraujant su Klientais bei atitinkamų aptarnavimo sąlygų reikalavimai, kurių privalo laikytis kiekvienas Klientą aptarnaujantis Darbuotojas. Darbuotojai pasirūpina, kad būtų vykdomi Klientui duoti pažadai.

Standartas grindžiamas Centro požiūriu į Klientą, kuris užtikrina Klientų pasitenkinimą ir sukuria bendradarbiauti skatinančią darbo aplinką.

Standartas taikomas įprastomis Centro veiklos sąlygomis. Esant nepaprastos situacijos sąlygoms, kada būtina užtikrinti Centro veiklos tęstinumą, šis Standartas taikomas tik tiek, kiek neprieštarauja Centro veiklos tęstinumą reglamentuojantiems dokumentams (pavyzdžiui, ekstremaliosios situacijos ar nepaprastosios padėties laikotarpiu gali būti taikomos Standarto dalys, susijusios su darbu nuotolinėmis darbo priemonėmis).

 

Atsisiųskite klientų aptarnavimo standartą.

Paveikslelis1