Planuojami susitikimai įstaigoje

 Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir jo pavaduotojų planuojami susitikimai

 

Susitikimo laikas

Susitikimo tikslas

Susitikime dalyvaujantys asmenys

 2019 m. kovo 13 d. 13.00 val.

Aptarti negalią turinčių asmenų aprūpinimą TPP, išsiaiškinti TPP remonto paslaugos problemas Panevėžio apskrityje ir numatyti galimus šių problemų sprendimo būdus.

TPNC prie SADM:

direktorė Ilona Ogurcova,

Viešųjų paslaugų organizavimo ir kokybės kontrolės skyriaus specialistė organizavimo ir metodų analitikė Vilija Juškienė, 

Viešųjų paslaugų organizavimo ir kokybės kontrolės skyriaus specialistė viešiesiems ryšiams Daumantė Verseckaitė,

Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės vykdymo koordinatorė Panevėžio apskrityje Meilė Kielaitė,

Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus socialinės priemonės vykdymo koordinatorius Šiaulių apskrityje Vilius Kavaliauskas, 

LR Seimo narys Povilas Urbšys,

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkas Jonas Dumša,

UAB "Kasko Group" importo-eksporto vadovas Ramūnas Sabaliauskas.