Prašymai TPP gauti

PRAŠYMAS GAUTI JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS SKIRTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ NAUJĄ JUDĖJIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS GAUTI REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS SKIRTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ NAUJĄ REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS GAUTI KOMUNIKACIJOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS GAUTI KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ SAVO LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ NAUJĄ KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĘ

 

PRAŠYMAS SKIRTI ELEKTRINĮ VEŽIMĖLĮ, ELEKTRINĮ VARYTUVĄ AR BATERIJAS

 

PRAŠYMAS GAUTI KOJOMIS MINAMĄ TRIRATĮ AR KETURRATĮ

 

PRAŠYMAS GAUTI PRIE RADIJO IR TELEVIZIJOS IMTUVŲ JUNGIAMĄ ĮTAISĄ, GARSO RODYTUVĄ (ELEKTRONINĘ AUKLĘ), ĮSPĖJAMĄJĮ DURŲ ĮTAISĄ, JUDESIO RODYTUVĄ, GAISRO IR (AR) DUJŲ, IR (AR) DŪMŲ SIGNALIZATORIŲ

 

PRAŠYMAS GAUTI RANKOMIS ARBA AUTOMATIŠKAI REGULIUOJAMĄ LOVĄ

 

ASMENS APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS (ILGALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU) SUTARTIS

 

ASMENS APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS (TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU) SUTARTIS