Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Ministro įsakymai 

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (atsisiųsti suvestinę redakciją nuo 2020 m. balandžio 30 d.)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (atsisiųsti 2020 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. A1-368)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas A1 - 183 "Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo" (atsisiųsti suvestinę redakciją nuo 2019 m. vasario 12 d.)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. A1-348 "Dėl informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą).

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai:

 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. G1-28 "Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą).

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymas nr. G1-17 "Dėl tam tikrų techninės pagalbos priemonių fiziniams asmenims pristatymo, susigrąžinimo, tinkamumo bei techninės būklės priežiūros ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą).

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo nr. G1-5 ,,Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuosiuose  prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (atsiųsti įsakymą, tvarkos aprašą, perdavimo aktą).

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 13 d. įsakymu nr. G1-1 "Dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klientų aptarnavimo standarto patvirtinimo" (atsisiųsti klientų aptarnavimo standartą).

Kiti teisės aktai:

Ryšių reguliavimo tarnybos įsakymas

 

 

Teisės aktų paieška