At-6 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 1S-254 redakcija)
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
 
Juridinių asmenų registras, 190789945, Mindaugo g. 42A-1, LT-01311, Vilnius, Tel.: (8 5) 279 0189, Faks.: (8 5) 273 4796, centras@tpnc.lt, www.tpnc.lt
(įstaigos duomenys)
 

Viešųjų pirkimų tarnybai


(At-6 tipinė forma)
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE,
ATASKAITA
  

20       m.                        d. Nr.      
 
 

I. ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI
2016   
II. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas
 190789945  Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimo patikslinimas
 
Adresas
 Mindaugo g. 42A-1, LT-01311, Vilnius
Telefonas
 (8 5) 279 0189 Faksas  (8 5) 273 4796
El. pašto adresas
 centras@tpnc.lt
Interneto svetainės adresas
 www.tpnc.lt
Kita informacija
 
Perkančiosios organizacijos tipo kodas
 1  Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas)

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI
1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų pirkimo sutarčių vertė ir pirkimų skaičius
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 338.500,33  153 
Paslaugos 173.675,24  158 
Darbai 57.652,49 

Iš viso    569.828,06  316 
2. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi
Prekės Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 19.493,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -
Paslaugos Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 42.816,00  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  0,00 
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (EUR) 56.729,64  0,00  0,00  0,00  - - 0,00  -
Prekės Atliktų pirkimų skaičius -
Paslaugos Atliktų pirkimų skaičius - -
Darbai Atliktų pirkimų skaičius - - -


IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI
1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (EUR) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės 21.716,00  2,21 
Paslaugos 65.110,00  6,62 
Darbai 0,00  0,00 

Iš viso    86.826,00  8,83 

 
2. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 0,00 
Paslaugos 0,00 
Darbai 0,00 

Iš viso    0,00 

 
3. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių suma (EUR) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos 0,00 

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIĄSIAS SUTARTIS
Eil. Nr. Preliminarioji pirkimo sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (EUR)
 1  173588  2016-10-11  134310131  UAB "TEIDA" (134310131)    6  294.603,00
 2  173588  2016-10-14  145440368  UAB 'SLAUGIVITA' (145440368)    2  22.090,68
 3  173588  2016-10-13  168064341  Uždaroji akcinė bendrovė "RETENĖ" (168064341)    2  16.200,00
 4  173588  2016-10-13  220119010  AB "PUNTUKAS" (220119010)    1  22.311,00
 5  173588  2016-10-13  302298947  UAB "Kasko Group" (302298947)    3  24.976,86
 6  173588  2016-10-13  123501772  Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" (123501772)    1  21.361,20
 7  173588  2016-10-24  134310131  UAB "TEIDA" (134310131)    3  208.491,85
 8  173588  2016-10-25  220119010  AB "PUNTUKAS" (220119010)    2  51.892,25
 9  173588  2016-10-25  302298947  UAB "Kasko Group" (302298947)    3  578.617,20
 10  173588  2016-10-25  145440368  UAB 'SLAUGIVITA' (145440368)    2  53.460,00
 11  173588  2016-10-26  123501772  Uždaroji akcinė bendrovė "BIOMEDIKA" (123501772)    1  47.700,00
 13  173588  2016-10-26  300657141  Uždaroji akcinė bendrovė "METRAS" (300657141)    1  18.675,00
 15  173588  2016-11-02  134310131  UAB "TEIDA" (134310131)    2  16.288,00
 16  173588  2016-11-02  302298947  UAB "Kasko Group" (302298947)    2  25.977,00
 17  173588  2016-11-02  145440368  UAB 'SLAUGIVITA' (145440368)    1  6.880,00
 18  118271  2014-04-23  111471645  UAB "TELE2" (111471645)  Judrusis ryšys  1  864,00
 19  142933  2014-02-25  111618732  Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM" (111618732)  Kilimėlių nuoma  1  184,98
 20  142933  2014-02-25  300658389  UAB "Švarus pasaulis" (300658389)  Kilimėlių nuoma  1  58,08
 21  145335  2014-04-04  135227610  Uždaroji akcinė bendrovė "Vitaresta" (135227610)  Valymo paslaugos  1  1.000,00
 22  159956  2015-04-16  111471645  UAB "TELE2" (111471645)  Mobilieji telefonai  1  2.744,13
 23  171610  2016-06-13  111618732  Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM" (111618732)  Kilimėlių nuoma ir keitimas  1  290,40
 24  171610  2016-06-09  300658389  UAB "Švarus pasaulis" (300658389)  Kilimėlių nuoma ir keitimas  1  334,54
 25  132996  2015-12-16  302689885  "Office Equipment Solutions Baltia", UAB (302689885)  Eksploatacinių medžiagų užsakymai  1  566,28
 26  159365  2015-10-14  124931353  UAB 'Officeday' (124931353)  Biuro reikmenų užsakymai  3  2.366,76
 27  159365  2015-10-14  125961666  UAB "Libeta" ir ko (125961666)  Biuro reikmenų užsakymai  1  129,12
 28  159365  2015-10-14  122624188  Uždaroji akcinė bendrovė "BIURO PASAULIS" (122624188)  Biuro reikmenų užsakymai  1  459,80
 29  159365  2015-10-14  300048560  UAB "CHARLOT LT" (300048560)  Biuro reikmenų užsakymai  2  526,36
 30  159365  2015-10-14  176556043  UAB "Eurobiuras" (176556043)  Biuro reikmenų užsakymai  3  320,11
 31  159365  2015-10-14  302248200  UAB "Arvedas" (302248200)  Biuro reikmenų užsakymai  2  289,57
 32  159365  2015-10-14  300513205  UAB "REAVITA" (300513205)  Biuro reikmenų užsakymai  1  50,05
 33  167297  2015-12-29  133752253  Uždaroji akcinė bendrovė "Inida" (133752253)  Kompiuterinės ir biuro įrangos užsakymai  1  839,74
 34  169016  2016-02-11  302522548  "eKopija", UAB (302522548)  Valymo paslaugų užsakymas  1  5.805,14
 35  169016  2016-02-11  140135341  Uždaroji akcinė bendrovė "VAKARAI" (140135341)  Valymo paslaugų užsakymas  4  3.327,45

Iš viso    59  1.429.680,55
VI. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI
Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimo patikslinimas Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (EUR)
               

Iš viso    

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA
 

VIII. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ
Pareigų pavadinimas
  Vyriausioji specialistė
Vardas, pavardė
  Livija  Martinėnienė
Telefonas
  (85) 279 0189
Elektroninio pašto adresas
  livija.martineniene@tpnc.lt


  _____Direktorė_____   __________   _____Ilona  Ogurcova_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)
  (parašas)   (vardas, pavardė)