Skip to content
Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam CENTER OF TECHNICAL AID FOR DISABLED PEOPLE Prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
vytis

Administracinė informacija

Duomenų apsaugos pareigūnas

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra laikinai iki bus atlikta tvarkomų asmens duomenų inventorizacija, įvertinta tvarkomų asmens duomenų apimtis ir gautos rekomendacijos paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:
Tomas Čereška, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas informacinių sistemų ir duomenų valdymo administratorius.
Kontaktiniai duomenys: tel. +370 5 279 0189, el. p. tomas.cereska@tpnc.lt

Read more
Nuostatai

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatai

Read more
Nordic-Baltic mobility programme for public administration logotipas
Vykdomi projektai

Informacija apie projektą „Dalinkimės gerąja patirtimi, siekiant pagerinti Žmonių su negalia gyvenimo kokybę".Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2015 m. gegužės 22 d. – 2016 m. gegužės 22 d.

Read more
Darbo užmokestis

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų darbo užmokesčio suvestinės

Read more
ES parama

Informacija apie projektą Nr. VP3-2.4-SADM-02-V-03-001 "Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinių infrastruktūros plėtra"

Read more
List of services

Technical assistance distribution, supply and repair: in accordance with the approved methodology and agreement with the Center, technical assistance devices are distributed...

Read more
Karjera

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia konkursą

Read more