Legislation

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

Lietuvos Respublikos įstatymai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai
 
Ministrų įsakymai
           
            Pakeitimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. A1-484 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo atsisiųsti
 
            Pakeitimas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A1-627 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo pakeitimo“ atsisiųsti
Prašymų techninės pagalbos priemonėms įsigyti formos atsisiųsti
          
          Pakeitimas įsigaliojo nuo 2014 m. gegužės 1 d.
 
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. A1-223 ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo nr. A1-338 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo atsisiųsti
 
Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

          Pakeitimas įsigaliojo nuo 2013 m. balandžio 22 d.

Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas       

 

         Pakeitimas

          Atitaisymas

 

 

 Teisės aktų paieška