Darbo užmokestis

TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 
darbuotojų  vidutinis mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis
neatskaičius mokesčių
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais
2014 m. 2015 m.     I ketv. 2015m.    II ketv. 2015m.   III ketv. 2015 m. IVketv.
Valstybės tarnautojai          
  -          
Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:        
1 Direktorius 951,20 1701,45 1771,00 1528,02 1417,98
2 Direktoriaus pavaduotoja(as) 766,75 862,39 1127,00 864,66 1003,21
3 Skyrių vedėjai 545,03 565,88 622,35 744,24 802,68
4 Vyriausieji specialistai 567,65 586,51 553,26 648,00 674,00
5 Vyresnieji specialistai 423,71 0,00 440,00 378,00 655,56
6 Specialistai 463,30 456,83 448,00 467,78 597,67
  
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
2013 m.

2014 m. I ketv.

2014 m. II ketv.

2014 m. III ketv.

2014 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

-

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:
1. Direktorius

2799,90 

2687,45 

3261,54 

3566,23 

3622,00 

2.

Direktoriaus pavaduotojai

1953,79

2673,86 

3006,67 

2178,25 

2731,00 

3.

Skyrių vedėjai

 1769,66

1775,63 

1842,00 

1802,00 

2108,00

4.

Vyriausieji specialistai

1813,68

1933,10 

2049,78 

1876,00 

1984,00 

5.

Vyresnieji specialistai

 1330,85

1308,67 

 1525,00

1296,00

1726,00

6.

Specialistai

1540,77 

 1629,07

1619,69 

 1371,00

1779,00

 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
2012 m.

2013 m. I ketv.

2013 m. II ketv.

2013 m. III ketv.

2013 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

-

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:
1. Direktorius

3009,22

2799,90

 2799,90

 2799,90

2799,90 

2.

Direktoriaus pavaduotojai

2218,33

1951,44

1966,70 

 1976,00

1921,00 

3.

Skyrių vedėjai

1855,59

1910,08

1741,00 

 1705,55

 1722,00

4.

Vyriausieji specialistai

1890,39

1807,89

 1789,00

 1811,00

 1846,84

5.

Vyresnieji specialistai

1460,21

1480,99

1342,00 

 1256,00

1244,40 

6.

Specialistai

1533,73

1540,35

1514,00 

1519,59 

 1589,13

 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
2011 m.

2012 m. I ketv.

2012 m. II ketv.

2012 m. III ketv.

2012 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

-

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:
1. Direktorius

3229,12

3214,70

3214,66

2799,9 

2807,63 

2.

Direktoriaus pavaduotojai

2835,15

2177,74

2426,58

2234,00

2035,00

3.

Skyrių vedėjai

2456,28

1693,44

1643,00

1820,52 

 2265,38

4.

Vyriausieji specialistai

2240,75

1667,84

1800,23

1840,48 

2253,00

5.

Vyresnieji specialistai

1763,71

1262,00

1223,21

1521,75 

1833,87 

6.

Specialistai

1954,03

1299,50

1395,06

1524,00

 1916,36

  
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
2010 m.

2011 m. I ketv.

2011 m. II ketv.

2011 m. III ketv.

2011 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

-

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:
1. Direktorius

3027,57

3025,60

3061,46

3239,00

3229,12

2. Direktoriaus pavaduotojai

2159,28

2035,83

2268,50

2187,00

2835,15

3. Skyrių vedėjai

1508,04

1444,35

1641,10

1640,00

2456,28

4. Vyriausieji specialistai

1435,62

1452,10

1639,00

1716,00

2240,75

5. Vyresnieji specialistai

1066,66

1040,48

1191,00

1263,00

1763,71

6. Specialistai

1175,85

1234,50

1314,40

1319,00

1954,03 

 
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį litais
2009 m.

2010 m. I ketv.

2010 m. II ketv.

2010 m. III ketv.

2010 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

-

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis:
1. Direktorius

2627,00

3025,60

3033,47

3025,60

3025,60

2. Direktoriaus pavaduotojai

2315,75

2034,00

2081,99

2110,78

2410,36

3. Skyrių vedėjai

1574,75

1439,31

1446,08

1487,29

1659,48

4. Vyriausieji specialistai

1541,00

1398,15

1332,21

1389,81

1622,31

5. Vyresnieji specialistai

1223,25

1069,23

1010,45

1010,63

1176,33

6. Specialistai

1131,25

1037,62

1103,42

1128,92

1433,47