Finansinių ataskaitų rinkiniai

2015 m

 

2014 m.  

     2014 metų gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

     2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

2013 m.

 

2012 m.

2011 m. 

  • 2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys
  • 2011 metų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas atsisiųsti
  • 2011 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys atsisiųsti
  • 2011 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas atsisiųsti
  • 2011 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys atsisiųsti
  • 2011 metų I pusmečio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas atsisiųsti
  • 2011 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys atsisiųsti
  • 2011 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas atsisiųsti