Darbo užmokestis

TECHNINĖS PAGALBOS NEĮGALIESIEMS CENTRO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 
darbuotojų  vidutinis mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis eurais
neatskaičius mokesčių

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2023 m.

I ketv.

2023 m.

II ketv. 

 2023 m.

III ketv. 

 2023 m.

IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

3307,82      

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

2749,82      

3

Skyrių vedėjai

 

2206,23      

4

Specialistai

 

1638,07      

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2022 m.

I ketv.

2022 m.

II ketv. 

 2022 m.

III ketv. 

 2022 m.

IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

-  -  -  3075,55

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

2582.27  2633,91  2633,91  2647,91

3

Skyrių vedėjai

 

1964.41  2307,01  2307,01  2237,74

4

Specialistai

 

1613.34  1746,14  1831,16  1701,52

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2021 m.

I ketv.

2021 m.

II ketv. 

 2021 m.

III ketv. 

 2021 m.

IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

 1911,6   -  -  -

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

 1969,65  2045.41  2045.41  2424,19 

3

Skyrių vedėjai

 

 1823,98  1909.61  2005,36   2025,10 

4

Specialistai

 

1394,23  1464.68  1479,66   1579,62 

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2020 m.

I ketv.

2020 m.  II ketv.

2020 m.  III ketv.

2020 m. IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

 1839,79  1724,8  1724,8  1900.8

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

 -      

3

Skyrių vedėjai

 

 1700,04  1829,14  1829,14  1925.18

4

Specialistai

 

 1336,2  1374,53  1340,09  1413.03
           

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2019 m.

I ketv.

2019 m.  II ketv.

2019 m.  III ketv.

2019 m. IV ketv.

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

2034,48  2034,46  2034.46  2034.48

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

1643,40  1555,27  1555.27  1897.43

3

Skyrių vedėjai

 

1771,21  1502,07  1505.97  1760.44

4

Specialistai

 

1272,62  1203,91  1239.80  1344.45

           

Eil. Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį eurais

 

2018 m.

I ketv.

2018 m.  II ketv.

2018 m.  III ketv.

2018 m. IV ketv.

Valstybės tarnautojai

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis

 

 

 

 

1

Direktorius

 

1539,49  1558,20  1558,20  1558,20

2

Direktoriaus pavaduotoja(as)

 

1164,94  1302,21  1274,56  1393,68

3

Skyrių vedėjai

 

937,57  917,26  1023,03  1035,72

4

Vyriausieji specialistai

 

868,87  893,58  995,88  1109,18

5

Specialistai

 

639,75  689,82  818,19  910,21