Pradedamas įgyvendinti ilgai lauktas projektas "Geresnės neįgaliųjų komunikavimo galimybės pasitelkiant informacines technologijas"

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su projekto partneriu Techninės pagalbos neįgaliesiems centru prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pradeda įgyvendinti projektą "Geresnės neįgaliųjų komunikavimo galimybės pasitelkiant informacines technologijas"

Bendra projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma yra 2215169,35 Eur. iš 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir (arba) Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Projekto tikslas – didinti asmenų su negalia įtrauktį į visuomenės gyvenimą, užtikrinant jiems suprantamos ir patikimos informacijos ir elektroninių paslaugų prieinamumą bei sukuriant prielaidas jomis naudotis.

Planuojama projektą įgyvendinti iki 2026 m. kovo 31 d. Detalesnę informaciją apie projektą rasite čia.