Paramos sutartys ir panaudojimas

Paramos sutarčių laikotarpis

 

Bendra paramos už laikotarpį vertė

Panaudojimas

2020 m. tęsiama paramos teikimo sutartis su Hjälpmedelscenter-Landstinget Blekinge:

Gauta parama: 2020 m. kovo 25 d. dok. Nr. F10-15 (atsisiųsti suvestinę  

Gauta parama: 2020 m. liepos 25 d. dok. Nr. F10 - 18 (atsisiųsti suvestinę)

 6928,69 EUR

Išduodama asmenims

2019 m. buvo tęsiama paramos teikimo sutartis su Hjälpmedelscenter-Landstinget Blekinge (atsisiųsti suvestinę)

29 670 EUR

Išduota asmenims

2017–2018 m. paramos sutartys (atsisiųsti suvestinę)

2017 m. – 48 427 EUR

2018 m. – 27 240 EUR

 Žr. suvestinę