PO sprendimai neatlikti viešojo pirkimo naudojantis CPO

 

Pirkimo numeris Pirkimo data Pirkimo objektas Priimtas sprendimas pirkti/nepirkti CPO