Tyrimai ir analizės

Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nėra vykdomi tyrimai ar analizės dėl numatomo teisinio reguliavimo.