Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Konstitucija

 

 Lietuvos Respublikos įstatymai

 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 

 Ministro įsakymai 

 

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (tvarkos aprašą)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1 - 25 "Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo" (atsisiųsti)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1 - 30 "Dėl Bandomųjų mobiliųjų komandų, asmenims teikiančių aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą, sudarymo ir jų veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsisiųsti)

 

 

 

 Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai:

 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. G1-51 "Dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. G1-34 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis poreikio planavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo - atsisiųsti.

 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. G1-34 "Dėl asmenų naudojimosi techninės pagalbos priemonėmis kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo" - atsisiųsti įsakymą, tvarkos aprašą, patikrinimo aktą.

 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. G1-32 "Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" - atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą.

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. G1-36 "Dėl Tam tikrų techninės pagalbos priemonių fiziniams asmenims pristatymo, susigrąžinimo, tinkamumo bei techninės būklės priežiūros ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo" - atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą, (priedas Nr.1), (priedas Nr. 2), (priedas Nr. 3)

 

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. G1-5 ,,Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuosiuose  prekių aukcionuose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo - atsiųsti įsakymą, tvarkos aprašą, perdavimo aktą.

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio  13 d. įsakymas  Nr. G1-1 "Dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos klientų aptarnavimo standarto patvirtinimo" - atsisiųsti klientų aptarnavimo standartą.

 

 

 Kiti teisės aktai:

 

 

 

Teisės aktų paieška