2019 m. gegužės 23 – 24 dienomis vykdytos apklausos rezultatai ir išvada

Vykdytos apklausos apie Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos kokybę rezultatai ir išvada.