Bendradarbiavimas su Lietuvos standartizacijos departamentu

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras) daugiau nei 10 metų yra tarptautinės organizacijos The Global Assistive Technology Information Network (EASTIN) narys. Organizacijos tikslas – viešinti informaciją apie techninės pagalbos priemones (toliau – TPP) įvairiomis kalbomis veikiančioje platformoje.

Šiuo metu EASTIN organizuoja TPP klasifikatoriaus raktinių žodžių cituojant ISO 9999:2016 standarto vertimą iš anglų į įvairias pasaulio kalbas, tarp jų ir lietuvių. 2018 m. Lietuvos standartizacijos departamentas (toliau – LSD) parengė šio standarto vertimus, todėl LSD buvo pakviestas bendradarbiauti sudarant galimybę Centrui naudoti šiuos vertimus. Bendradarbiavimas įvyko, taigi netrukus EASTIN TPP klasifikatorių galėsime naudoti ir lietuvių kalba. Už tai dėkojame partneriams.

 

Sekite naujienas http://www.eastin.eu/lt-lt/.