BVM įsivertinimo ataskaitos išrašas

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras) nuolat analizuoja ir tobulina savo veiklą bei šį pusmetį aktyviai siekia būti pakartotinai įvertintas kaip efektyvus Bendrojo vertinimo modelio (toliau – BVM) taikytojas, todėl laikydamiesi organizacijos tobulinimo taikant BVM gairių, atlikę vidinį įsivertinimą, viešiname įsivertinimo, naudojant klasikinį balų skyrimo metodą, ataskaitos išrašą.

Maloniai kviečiame suinteresuotas šalis iki š.m. liepos 7 d. pateikti pasiūlymus dėl galimų veiklos tobulinimo veiksmų, kurie galėtų būti įtraukti į Centro veiklos tobulinimo planą. Suinteresuotų šalių palaikymas bei bendradarbiavimas Centrui yra svarbus.

Pasiūlymus teikite ekrano dešinėje pusėje esančiame lange "Palikite mums žinutę".

 

 

Išrašas

 

5 priedas

 

PATVIRTINTA

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

darbo grupės Bendrojo valdymo modelio diegimo

paruošimo išoriniam vertinimui projektui įgyvendinti

2020 m. birželio 25 d. posėdžio protokolu Nr. 2.

 

ĮSIVERTINIMAS NAUDOJANT KLASIKINĮ BALŲ SKYRIMO METODĄ.

ATASKAITA

2020 m. birželio 25 d.

 

Siekiant sistemingai tirti ir gerinti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC, Centras) teikiamų paslaugų kokybę, Centro veikla ir rezultatai buvo vertinami taikant Bendrojo vertinimo modelį. Vertinant išryškėjo stipriosios ir tobulintinos Centro veiklos sritys. Silpnosioms sritims pagerinti bus sudarytas tobulinimo planas, kuris bus vykdomas iki kito išorinio vertinimo.    

Pagal Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020-02-14 įsakymą Nr. G1-9 „Dėl darbo grupės Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bendrojo vertinimo modelio diegimo paruošimo išoriniam vertinimui projektui vykdyti sudarymo pakeitimo“, buvo atnaujinta praėjusio pasiruošimo išoriniam vertinimui darbo grupė:

 

Vardas, pavardė

Pareigos

 1.  

Daumantė Verseckaitė

Specialistė vadovybės atstovė kokybei, darbo grupės vadovė

 1.  

Monika Petrauskaitė

Klientų aptarnavimo specialistė, darbo grupės vadovo pavaduotoja

 1.  

Vilija Juškienė

Skyriaus vedėja, darbo grupės narė

 1.  

Livija Martinėnienė

Specialistė viešųjų pirkimų informacinių sistemų administratorė, darbo grupės narė

 1.  

Inga Pečiukonienė

Koordinatorė Alytaus apskrityje, darbo grupės narė

 1.  

Danutė Leitienė

Koordinatorė Kauno apskrityje, darbo grupės narė

 1.  

Laima Gubystienė

Specialistė Personalo administratorė, darbo grupės narė

 1.  

Vaida Arbočė (nuo 06-08)

Koordinatorė Tauragės apskrityje, darbo grupės narė

                      Planuojama naujos sudėties įsivertinimo grupės darbo trukmė – nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2020 m. liepos 10 d. Individualaus vertinimo procesas, įskaitant konsensuso posėdžius, buvo baigtas birželio 19 d.

                      Įsivertinimo darbo grupės susitikimai ir konsensuso posėdžiai vyko nuotoliniu, TEAMS platformoje.

                      Įsivertinimo grupė vertino individualiai, pasirinkus klasikinę vertinimo balais sistemą.

 

BVM ĮSIVERTINIMO 2016 M. IR 2020 M. PALYGINIMAS

 

2016 m.

Dalinis kriterijus

 

2020 m.

Kriterijus ir balas

Balai

Kriterijus ir balas

Balai

 1. Lyderystė – 61

75

1.1.Nurodo organizacijos veiklos kryptį, nustato organizacijos viziją ir vertybes

 1. Lyderystė – 73

76

75

1.2.Valdo organizacijos veiklos procesus ir siekia nuolatinio organizacijos tobulėjimo

76

50

1.3.Motyvuoja organizacijos darbuotojus, juos remia ir savo elgesiu rodo jiems pavyzdį

60

45

1.4.Veiksmingai bendradarbiauja su suinteresuotais asmenimis

80

 1. Veiklos planavimas – 60

55

2.1.Renka informaciją apie esamus ir būsimus suinteresuotų asmenų poreikius bei kitą organizacijai aktualią informaciją

 1. Veiklos planavimas – 71

69

75

2.2.Planuoja organizacijos veiklą

73

50

2.3.Įgyvendina organizacijos veiklos planą, jį tobulina ir vertina jo įgyvendinimo rezultatus

76

60

2.4.Planuoja pokyčius ir naujovių diegimą organizacijoje ir juos įgyvendina

65

 1. Žmonės – 35

35

3.1.Valdo žmogiškuosius išteklius

 1. Žmonės – 70

73

35

3.2.Nustato ir stiprina darbuotojų kompetencijas, reikalingas individualiems ir organizacijoms tikslams pasiekti

65

35

3.3.Plėtoja dialogą su organizacijos darbuotojais, įgalina juos veikti ir rūpinasi jų gerove

72

 1. Partnerystė ir išteklių valdymas – 66

50

4.1.Kuria partnerystės ryšius

 1. Partnerystė ir išteklių valdymas – 92

79

51

4.2.Kuria partnerystės ryšius su piliečiais/klientais

81

71

4.3.Valdo finansus

75

75

4.4.Valdo informaciją ir žinias

88

75

4.5.Valdo technologijas

82

75

4.6.Valdo materialųjį turtą

72

 1. Procesai – 75

75

 1. 5. 

5.1.Valdo organizacijos veiklos procesus

 1. Procesai – 78

85

75

5.2.Teikia piliečių/klientų poreikius atitinkančias paslaugas

73

75

5.3.Derina organizacijos veiklos procesus su kitomis organizacijomis

77

 1. Į piliečius/ klientus orientuoti rezultatai – 2,5

0

6.1.Suvokimo vertinimas

 1. Į piliečius/klientus orientuoti rezultatai – 75

75

5

6.2.Veiklos vertinimas

74

 1. Darbuotojų rezultatai – 2,5

0

7.1.Suvokimo vertinimas

 1. Darbuotojų rezultatai – 70

76

5

7.2.Veiklos vertinimas

64

 1. Socialinės atsakomybės rezultatai – 2,5

0

8.1.Suvokimo vertinimas

 1. Socialinės atsakomybės rezultatai – 64

63

5

8.2.Veiklos vertinimas

64

 1. Pagrindinės veiklos rezultatai – 50

60

9.1.Išoriniai rezultatai: veiklos rezultatai ir jų poveikis

 1. Pagrindinės veiklos rezultatai – 72

71

40

9.2.Vidiniai rezultatai: veiklos efektyvumo lygis

72