Dėl Centre vykdomo įsivertinimo ir pasiruošimo pakartotiniam bendrojo vertinimo modelio sertifikavimui

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras) nuolat analizuoja savo veiklą ir siekia efektyvaus veiklos organizavimo. Siekiant pakartotinai tapti sertifikuotu nemokamos kokybės vadybos sistemos Bendrojo vertinimo modelio (toliau – BVM) efektyviu taikytoju, Centre yra pradėti įsivertinimo procesai.

Vadovaudamiesi BVM įsivertinimo sklaidos planu (sudarytas 1 etape, 2 žingsnyje), pranešame apie įsivertinimo eigą (2 etapas, 5 žingsnis). Esame atlikę kelis svarbius etapus siekiant tapti BVM efektyviu taikytoju. Gegužės 21 dieną vyko darbo grupės narių mokymai – būsimos veiklos aptarimas. Gegužės 29 dieną buvo atlikta 2019-2020 m.  BVM stebėsenos ataskaita ir BVM išorinio vertinimo ataskaitos 2018-11-30 peržiūra.  Gegužės 21-22 dienomis vyko įsivertinimo pagal BVM grafiko rengimas – tvirtinimas. Gegužės 29 dieną vyko įsivertinimo klausimyno rengimas, visų organizacijos vertinimui reikalingų dokumentų ir informacijos sąrašo parengimas. Šiuo metu įsivertinimo darbo grupė yra individualių vertinimų etape – kiekvienas grupės narys individualiai pildo įstaigos vertinimo klausimyną. Individualus įvertinimas vyksta birželio 2-15 dienomis. Kiekvienam grupės nariui užpildžius įvertinimo klausimynus vyks bendras aptarimas (konsensuso sesija). Ši sesija vyks birželio 17-19 dienomis. Sesijos metu bus aptarti individualių įsivertinimų rezultatai, vyks tobulinimo prioritetų atrinkimas.

Apie tolimesnius vykdomus  BVM etapus informuosime atskiru informaciniu skelbimu.

 

 

 

Pagarbiai

Įsivertinimo darbo grupė