Dėl gestų kalbos vertėjų

Centro specialistai teritoriniuose padaliniuose glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvių gestų kalbos vertimo centru. Esant poreikiui, kai asmuo nesinaudoja išmaniuoju telefonu ar kt. atvejais, Centro specialistas susisieks su gestų kalbos vertėju, kuris padės komunikuoti klientui ir Centro specialistui. 

LGKVC Logo