Dėl tam tikrų dokumentų, reikalingų pateikti norint gauti TPP

Į Centro teritorinius padalinius asmenys dažnai atvyksta iš karto po apsilankymo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT), po suteiktų darbingumo lygio nustatymo paslaugų. Asmenys į Centro padalinius atvyksta su NDNT išduotomis rekomendacijomis dėl techninės pagalbos priemonių (toliau – TPP) skyrimo, kurios sugeneruojamos NDNT specialistui drauge su asmeniu užpildžius Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo 2 priedą – Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyną.

Centro klientų aptarnavimo specialistai pastebi, kad NDNT išduodama rekomendacija nėra dokumentas, suteikiantis teisę gauti Centro išduodamas techninės pagalbos priemones (Centras rengia atmintines, kuriose numatyti atvejai, kada asmuo gali gauti TPP, kokie dokumentai yra reikalingi). Poreikį gauti TPP nustato gydantis gydytojas, todėl gavęs rekomendaciją, asmuo pirmiausiai turėtų kreiptis į gydantį gydytoją, kuris nustatytų TPP poreikį ir išduotų išrašą iš medicininių dokumentų (forma 027/a arba E027), ir tik po to kreiptis į Centrą.