Europos komisijos finansuojamo projekto ENTELIS vykdytojai kviečia Jus prisijungti prie ENTELIS Manifesto!

EASTIN SUSITIKIMAS 2016

 

Logo entelis

 

Europos komisijos finansuojamo projekto ENTELIS vykdytojai kviečia Jus prisijungti prie ENTELIS Manifesto!

 

Šių metų sausio 26-27 d. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC) darbuotojai dalyvavo kasmetiniame Europos pagalbinių technologijų informacijos tinklo (EASTIN) susitikime Bukarešte, kurį organizavo asociacijos partneriai iš Rumunijos.

TPNC nuo 2010 metų dalyvauja  EASTIN veikloje kaip nacionalinis šalies kontaktas prisidėdamas prie Europos pagalbinių technologijų informacijos tinklo palaikymo lietuvių kalba bei teikdamas informaciją šalies gyventojams ir gamintojams apie techninės pagalbos priemones Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. TPNC aktyviai keičiasi informacija su kitų šalių EASTIN atstovais apie neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis  pokyčius, seka aktualijas bei pasiekimus informacinių techninės pagalbos priemonių ir technologijų neįgaliesiems srityje.

                      Susitikime buvo aptariamos EASTIN internetinio puslapio pritaikymas išmaniesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams, diskutuojama kaip šią prieigą sukurti kuo prieinamesnę neįgaliesiems ir pagyvenusiems asmenims. Susitikime dalyvavo svečiai iš Australijos, vyriausybinės organizacijos Savarankiško gyvenimo centras atstovai, kurie pristatė nacionalinę Australijos Techninės pagalbos priemonių strategiją, šalyje veikiančią techninės pagalbos priemonių duomenų bazę ir jos panaudojimą bei teikiamas galimybes aprūpinant asmenis.

                      Susitikimo metu buvo pristatytas Europos komisijos remiamas projektas ENTELIS. Šio projekto tikslas - padėti sumažinti skaitmeninę atskirtį bei didinti informacijos ir komunikacijos technologijų įgūdžių panaudojimą asmenų su negalia ir senyvo amžiaus žmonių aplinkoje, ugdyti jų gebėjimą naudotis techninės pagalbos priemonėmis, kurių veikimas paremtas informacijos ir komunikacijos technologijomis.

                      Vienas iš pagrindinių seminaro dienotvarkės klausimų buvo pristatyta atnaujinta EASTIN sistemos versija, naujas svetainės dizainas, nauji funkcionalumai bei buvo priimti sprendimai  dėl tolesnės svetainės tobulinimo ir  turinio keitimo darbų. Pristatyta nauja sistemos architektūra, susidedanti iš senosios svetainės versijos bei naujosios. Taip pat buvo pažymėta, jog mobiliųjų telefonų skaičius jau yra peržengęs asmeninių ir nešiojamų kompiuterių skaičių, todėl svetainė privalo būti tobulai pritaikyta ir mobiliesiems telefonams bei planšetiniams kompiuteriams.

                       Susitikimo metu vyko diskusijos, kurių metų buvo priimti svarbūs sprendimai EASTIN sistemai bei jos internetiniam portalui: buvo nagrinėjamas internetinio portalo prieinamumo neįgaliesiems klausimas, nuspręsta didinti prieinamumo neįgaliesiems galimybes ten, kur dar yra likę spragų; kiekvienas projekto partneris gavo gaires, kaip tūrėtų vykti vertimo darbai į savo nacionalinę kalbą

                      Projektu siekiama skatinti strategijų, padedančių įveikti skaitmeninę atskirtį kūrimą, plėtojant tvarų tinklą tarp žinomų Europos organizacijų, tokių kaip Association for the Advancement of Assistive technology in Europe (AAATE), European Assistive Technology Information Network, (EASTIN), The European association of Service providers for Persons with Disabilities (EASPD), The European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB).

                      2016 m.TPNC tapo AAATE asociacijos nariu ir kartu su informacinių technologijų srityje pažengusiomis Europos valstybėmis siekia naujų techninės pagalbos priemonių ir technologijų prieinamumo didinimo neįgaliesiems mūsų šalyje.

2016 m. TPNC prisijungė prie ENTELIS Manifesto palaikymo drauge su kitomis organizacijomis iš įvairių Europos šalių. TPNC ragina viešojo ir privataus sektoriaus atstovus, nevyriausybinės organizacijas, aukštąsias mokyklas ar bet kurį informacinių technologijų produktų kūrėją ar vartotoją atsakyti į klausimą ką galiu padaryti, kad informacinės technologijos taptų prieinamesnės pagyvenusiems žmonėms ir neįgaliesiems, skatintų jų dalyvavimą kasdieninio gyvenimo veiklose ir netaptų jų atskirties priežastimi visuomenėje 

Daugiau informacijos apie ENTELIS Manifestą rasite http://www.entelis.net/en/manifesto