Informacija dėl pajamų mokesčio skyrimo

Informacija dėl pajamų mokesčio skyrimo

 

Gyventojas turi teisę pateikti mokesčių administratoriui prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą FR0512 formą (toliau – prašymas), pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, už kurį nuo gautų pajamų pageidaujama skirti (pradėti skirti) dalį sumokėto pajamų mokesčio, iki kito mokestinio laikotarpio gegužės 1 dienos. Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams  arba jo atstovas, turintis teisę pateikti prašymą arba teisę atstovauti gyventojui Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

 

Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

 

1. centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu per EDS;

 

2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

 

3. Nuo 2016-01-01 atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį į paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

 

Prašymą teikiančio asmens tapatybei nustatyti prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikiantis ar paštu jį siunčiantis gyventojas (jo atstovas) kartu su prašymu turi pateikti:

1. savo asmens tapatybės dokumentą, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia pats gyventojas;

 

2. savo asmens tapatybės dokumentą ir notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai prašymą tiesiogiai mokesčių administratoriui teikia gyventojo atstovas;

 

3. notaro išduotą įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą gyventojui, pageidaujančiam skirti pajamų mokesčio dalį, kai atstovas gyventojo prašymą siunčia paštu.

 

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiuntimui skirtas VMI parengtas vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat pildoma.