Inicijuojamas glaudesnis bendradarbiavimas tarp Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ir savivaldybių socialinių įstaigų

 

Šių metų kovo 6 d. įvyko Techninės pagalbos neįgaliesiems centro, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei savivaldybių socialinių įstaigų atstovų pasitarimas dėl bendradarbiavimo sutarties parengimo.

Susitikime aptarti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ir savivaldybių socialinių įstaigų funkcijų neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis srityje paskirstymo ir suderinimo klausimai, darbo su techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems apskaitos informacinės sistemos reglamentavimo ir darbo su sistema problemos ir galimybės bei kiti aktualūs neįgaliųjų  aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis  organizavimo klausimai.