Įvyko Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 54 „Pagalbos priemonės asmenims su negalia" posėdis

Šių metų gegužės 10 d. Techninės pagalbos neįgaliesiems centre įvyko Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto LST TK 54 „Pagalbos priemonės asmenims su negalia“ ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo pateikta komiteto pirmininkės ataskaita apie komiteto veiklą 2015 metais, apsvarstyti aktualūs Europos standartų projektai, kiti einamieji klausimai bei įvyko pirmininko rinkimai. Komiteto pirmininke antrajai kadencijai išrinkta Techninės pagalbos neįgaliesiems centro vyriausioji specialistė Vilija Juškienė.