Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis" padėka

Centras sulaukė Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis" padėkos už suteiktą techninės pagalbos priemonių paramą. 

Padeka Klaipedos skyriui