Kviečiame savivaldybės įstaigos darbuotojus išreikšti savo nuomonę apie asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimą ir situaciją savivaldybės įstaigoje

Siekiant ištirti savivaldybių įstaigų darbuotojų, atsakingų už asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, nuomonę apie situaciją savivaldybės įstaigoje ir asmenų aprūpinimo organizavimo tvarkos klausimus, maloniai prašome užpildyti klausimyną.

 

Klausimynas