Bendrojo vertinimo modelio diegimas

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM (toliau – Centras) nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. vykdo Bendrojo vertinimo modelio diegimo (toliau – BVM) procesą. BVM – tai visuotinės kokybės vadybos metodas, veiklos įvertinimo ir nuolatinio tobulinimo priemonė. Taikant BVM yra vertinami devyni kriterijai: lyderystė, veiklos planavimas, žmonės, partnerystė ir išteklių valdymas, procesai, į piliečius/klientus orientuoti rezultatai, darbuotojų rezultatai, socialinės atsakomybės rezultatai, pagrindinės veiklos rezultatai. Remiantis organizacijos įsivertinimo metu gautomis išvadomis apie organizacijos galimybes ir jos veiklos rezultatus, yra formuluojamos organizacijos veiklos tobulinimo priemonės.

Įvykdžius visus BVM diegimo procesus, t.y. perėjus vidinį ir išorinį organizacijos vertinimą – Centrui bus suteiktas tarptautinis kokybės sertifikatas, kuris ir klientams, ir partneriams iš viso pasaulio garantuos Centro patikimumą, perspektyvumą, teigiamą veiklos vertinimą.

2018 m. rugpjūčio 30–31 d. Centro darbuotojams buvo organizuojami BVM diegimo mokymai. Mokymų metu buvo pildoma darbuotojų įsivertinimo anketa, iš kurios rezultatų galima spręsti apie pirmuosius BVM diegimo rezultatus. Apibendrinus anketos duomenis – teigiamai vertinamas BVM taikymas padėjo įgyti naudingų žinių, kurios svarbios organizuojant Centro veiklą. Išnagrinėję klientų atsiliepimus darbuotojai teigė, kad dėl BVM taikymo Centro įvaizdis ir paslaugų kokybė pagerėjo.