Centras buvo įvertintas

2018 m. gruodžio 12 d. Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui prie SADM buvo įteiktas sertifikatas, įrodantis, kad Centro veikla organizuojama efektyviai taikant bendrojo vertinimo modelį (BVM).

Daugiau apie BVM kviečiame skaityti čia.

Nuotraukoje matote Centro direktorę Iloną Ogurcovą.

BVM