Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo

Siekiant pagerinti neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis ir kompensacijų už techninės pagalbos priemonių įsigijimą gavimo sąlygas neįgaliesiems, 2017 m. balandžio 29 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. A1-206 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Svarbiausias pakeitimas yra šis - neįgalusis, norėdamas gauti priemonės (pvz. aktyvaus tipo vežimėlio) įsigijimo išlaidų kompensaciją, t. y. kai pats nusiperka, o paskui atgauna iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro nustatytą 1216 eur  kompensuojamą sumą, tais atvejais kai neturi iš karto reikiamos sumos, suderinęs su priemonių pardavėju pateikia Centrui sąskaitą su mokėjimo atidėjimu.

Centras perveda asmeniui kompensaciją už kurią neįgalusis gali sumokėti pardavėjui. Taip neįgaliesiems, kurie neturi finansinių galimybių iš karto pardavėjui sumokėti reikiamos sumos palengvinamas priemonių įsigijimas.

Kiti pakeitimai yra šie:

  • sprendimas dėl kompensacijos už savo lėšomis įsigytas techninės pagalbos priemones skyrimo galioja 12 mėnesių. Asmuo, gavęs Centro sprendimą dėl kompensacijos skyrimo, galės 12 mėnesių rinktis jam tinkamiausią techninės pagalbos priemonę, o pateikęs pirkimą patvirtinančius dokumentus, gauti jam priklausančią įsigijimo išlaidų kompensaciją.
  • Asmuo, kurio prašymu priimtas sprendimas skirti kompensaciją, turi teisę Centrui pateikti sąskaitą faktūrą su apmokėjimo termino atidėjimu techninės pagalbos priemonėms, kurių įsigijimo išlaidų kompensacija siekia daugiau nei 500 Eur, įsigyti:

1. aktyvaus tipo vežimėliui

2. neįgaliojo vežimėliui, skirto tetraplegikui

3. palydovo valdomo rankinio neįgaliojo vežimėliui asmeniui iki 18 metų

4. vaizdo didinimo sistemai

5. nešiojamojo elektroninio užrašymo įtaisui Brailio rašto naudotojams

6. ekrano skaitymo programinei įrangai

7. simbolių skaitymo įrenginiui

8. FM sistemai

 

  • daugiau nei 500 Eur. siekiančios priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos asmeniui būs išmokamos per 1 mėnesį nuo dokumentų, patvirtinančių priemonės įsigijimą, Centro teritoriniam padaliniui pateikimo dienos.
  • Papildytas Centrui pateikiamų dokumentų sąrašas, kai kreipiamasi dėl regos ar klausos priemonių kompensacijų, dokumentu, kuriame nurodomas prekės (priemonės) garantijos terminas.
  • Papildyta nuostatomis, kuriomis numatoma, kad neteisėtai gautos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensacijos išieškomos iš kaltų asmenų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.