Naujienų archyvas

2013-05-13 

Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro vertėjai ir Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Vilniaus skyriaus specialistai dalyvavo susitikime su klausos negalią turinčiais asmenimis

Š. m. 9 d. Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centro iniciatyva organizuotame susitikime su klausos negalią turinčiais asmenimis ir jų artimaisiais Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Vilniaus skyriaus specialistai demonstravo klausos techninės pagalbos priemones, teiravosi dalyvių nuomones bei pasiūlymų apie naudojamas iš Techninės pagalbos neįgaliesiems centro įsigytas priemones. 
Susitikimo metu buvo pristatytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos naujovės bei atsakyta į dalyvių klausimus.
Bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities gestų kalbos vertėjų centru rengiama informacija gestų kalba apie klausos techninės pagalbos priemones bei reikiamus pateikti dokumentus joms įsigyti, kuri artimiausiu metu bus prieinama interneto svetainės lankytojams.

 

2013-04-25

Panevėžio regioninė televizija "Aukštaitijos TV" laidoje “Žinios” š.m. balandžio 25-26 d. informavo žiūrovus apie neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos paketimus

Informaciją gyventojams apie pagrindinius  nuo š. m. balandžio 21 d. įsigliojusios neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos paketimus pateikė Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Panevėžio teritorinio padalinio vedėja Meilė Kielaitė.
Transliaciją bus galima stebėti Aukštaitijos TV  laidoje “Žinios” balandžio 25 d. 19.05, 20.00, 21.00 val. ir balandžio 26 d. 8.00, 9.30. val.
2013-04-22
Nuo š. m. balandžio 21 d. keičiasi Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  infromuoja gyventojus, kad nuo š. m. balandžio  21 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-388 ,,Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.
 Pakeitimo tikslas – pagerinti asmenų poreikio techninės pagalbos priemonėms tenkinimą ir supaprastinti įmokų už atskiras techninės pagalbos priemones (toliau – TPP) administravimą. 
 Nustatyta fiksuota įmoka už rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą. Tokiu būdu asmuo tiksliai žinos kokia tiksliai sumą įmokama įsigyjant funkcinę lovą ir kokia konkreti suma jam bus išmokėta lovą grąžinus, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo išdavimo dienos.
 Asmuo, sutikęs įsigyti Centro teritorinio padalinio arba savivaldybės įstaigos siūlomą lovą, išskyrus gautą paramos būdu, sumoka į Centro atsiskaitomąją sąskaitą:
• 100 litų įmoką už rankomis reguliuojamą lovą;
• 160 litų už automatiškai reguliuojamą lovą.
 Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, Centras grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams, ar asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:
• 70 litų už rankomis reguliuojamą lovą;
• 100 litų už automatiškai reguliuojamą lovą.
      Primename, kad grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo jos išdavimo asmeniui dienos, įmoka negrąžinama. 
 Pakeitimu praplėsta gavėjų grupė ir sudarytos galimybes įsigyti vidinio ryšio (FM) sistemą (priemonė, sumažinanti triukšmą) asmenims, turintiems klausos negalią, kurie naudojasi ne tik klausos aparatais, bet ir kochleariniais bei įsriegiamais kauliniais implantais. Suvienodinta klausos ir regos negalią turintiems asmenims kompensaciją (iki 600 litų, bet ne daugiau už faktines išlaidas) už judriojo ryšio (mobiliuosius) telefonus ir sutrumpinti priemonių naudojimo terminą (vietoj 7 metų nustatyti 4 metus). (Asmenims, kurie gavo telefono įsigijimo išlaidų kompensaciją 2008–2011 m., sudaryti galimybę kreiptis dėl kompensacijos gavimo nuo 2013 m. sausio 1 d., o tiems, kurie įsigijo telefonus 2012 m., – nuo 2014 m. sausio 1 d.). 
 Į regos TPP sąrašą įtraukta nauja moderni priemonė leisianti pilnai išnaudoti mobilaus ryšio telefono funkcijas, tai– programinė įranga skirta informacijos mobiliojo ryšio telefone skaitymui balsu.
 Tvarkos pakeitimai padidins asmenų su klausos ir regos negalia komunikavimo su visuomene galimybę, asmenų su regos negalia orientavimosi, mobilumo ir savarankiškumo galimybes, asmenų su judėjimo negalia naudojamų TPP remonto organizavimą. Centras suteiks daugiau smulkaus remonto paslaugų, bus sudaryta asmenims su judėjimo, regos ir klausos negalia lankstesnė priemonių įsigijimo bei išmokų gavimo galimybė, sutrumpės ir supaprastės dokumentų įforminimas, pagreitės priemonių išdavimas bei įmokų už rankomis ir automatiškai reguliuojamas lovas asmenims grąžinimas, bus sudarytos sąlygos tikslingiau ir efektyviau panaudoti turimus darbuotojų resursus ir valstybės biudžeto lėšas. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą

 

2013-04-12

Š. m. balandžio 19 d. įvyko Techninės pagalbos neįgaliesiems centro darbuotojų susitikimas su Latvijos nacionalinio reabilitacijos centro "Vaivari" atstovais.

Latvijos nacionalinio reabilitacijos centro "Vaivari" 9 atstovai atvyko pažintiniam vizitui, kurio metu techninės pagalbos neįgaliesiems centro darbuotojai pasidalino asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir jų remonto sukaupta patirtimi.