Nustatytas Centro lygių galimybių liniuotės rodiklis - 8,3

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Technines pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM atlikto darbuotojų apklausą „Lygių galimybių liniuotė“. Nustatytas Centro lygių galimybių liniuotės rodiklis - 8,3.

„Lygiausios" sritys:

- Bendravimo kultūra: nemalonūs komentarai, pravardės, žeminantys juokeliais ar anekdotai, susiję su tapatybės bruožais, šioje organizacijoje yra itin reti;

- Darbuotojų savijauta darbe: dauguma darbuotojų jaučiasi visaverte organizacijos dalimi ir neslepia savo tapatybės bruožų;

- Kvalifikacijos kėlimas: didžioji dauguma darbuotojų turi galimybes kelti savo kvalifikaciją darbe;

- Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo galimybės: prieinamos daugeliui darbuotojų;

- Vadovavimas: dauguma darbuotojų palankiai vertina vadovų elgesį ir požiūrį į lygias galimybes;

- Diskriminacijos atpažinimas ir vertinimas: daugumą hipotetinių diskriminacijos situacijų darbuotojai vertino neigiamai;

- Darbuotojų palankumas lygių galimybių principams ir klausimo svarbos pripažinimas.

 

Lygiu galimybiu liniuote TPNC ivertis