Pakeisti Centro klientams aktualūs LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ministro įsakymai:

Pakeisti Centro klientams aktualūs LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ministro įsakymai:

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (atsisiųsti suvestinę redakciją nuo 2020 m. balandžio 30 d.)

  • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1 - 338 "Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (atsisiųsti 2020 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. A1-368)