Susitikimas dėl pagrindinių būtinųjų kriterijų techninės pagalbos priemonių kokybei

2019 m. liepos 11 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko susitikimas su Ministerijos (Eglė Čaplikienė), Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie SADM (Ilona Ogurcova) ir Lietuvos negalios organizacijų forumo atstovais (Juozas BernatavičiusHenrika VarnienėKęstutis VaišnoraJurgita Masiulionytė, @Egidijus Grigonis, @Vytautas Gendvilas). Susitikimas buvo organizuojamas siekiant aptarti galimus ir būsimus neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimus ir galimybės Centrui ir nevyriausybinėms organizacijoms bendradarbiauti rengiant techninės pagalbos priemonių viešųjų pirkimų konkursų technines specifikacijas. Susitikimo metu buvo numatyti konkretūs judėjimo techninės pagalbos priemonių techninių specifikacijų pakeitimai. Regos ir klausos techninės specifikacijos planuojamos parengti ir paviešinti per artimiausią mėnesį.

Džiaugiamės, kad komunikacija ir bendradarbiavimas tarp valstybės ir nevyriausybinių organizacijų vyksta. Visi siekiame bendro tikslo – kuo aukštesnio negalią turinčių asmenų gyvenimo kokybės ir savarankiškumo koeficiento.

Primename:

Neribota, visapusiška, tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama čia

Konsultacijose kviečiame dalyvauti fizinius ir juridinius asmenis, suinteresuotus techninės pagalbos priemonių kokybės užtikrinimu.

2019 07 11