Tarptautinė antikorupcijos diena

Gruodžio 9-oji – Tarptautinė antikorupcijos diena. 

Skaidriai teikti kokybiškas paslaugas, atitinkančias kliento lūkesčius – vienas pagrindinių mūsų įstaigos tikslų.

Tiek šventiniu, tiek nešventiniu periodu pasitaiko atvejų, kai Techninės pagalbos neįgaliesiems Centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (TPNC) klientai, norėdami padėkoti už malonų, profesionalų ir kultūringą bendravimą ar produktyvų bendradarbiavimą, bando palikti šokolado, medaus, vaisių ir pan. Net jei ir už teisėtą darbuotojo veikimą siūlomas ar priimamas toks atlygis, tokios padėkos ar dovanos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus prilyginamos kyšiui.

TPNC diegia Europos Sąjungos viešajame sektoriuje propaguojamą „nulinę dovanų politiką“. Tai reiškia, kad institucija vadovaujasi nuostata, jog už atliktą ar atliekamą darbą nepriimamos jokios dovanos, o klientai, norintys atsidėkoti už puikų darbuotojų darbą, skatinami siūlomas gėrybes atiduoti vargstantiems senyvo amžiaus žmonėms, sunkiai besiverčiančioms šeimoms ar paaukoti labdarai.

Asmenys, kurie nori nuoširdžiai padėkoti TPNC darbuotojams už atliktą darbą, gali užpildyti Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketą, kurią galima rasti TPNC padaliniuose bei interneto svetainės skiltyje „Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa“.

Išskirtiniais atvejais, kai nepavyksta grąžinti gautų „dovanų“, jos paaukojamos labdaros organizacijoms arba tiesiog sunaikinamos / išmetamos.

Dažnai žmonės valstybės tarnyboje dirbančiam asmeniui duoda „dovanas“ nepiktybiškai, nežinodami ir nesuprasdami pasekmių bei atsakomybės, todėl visus skatintume neteikti jokių dovanų TPNC darbuotojams ir neversti jų ar savęs jaustis nepatogiai.

Žmogaus gebėjimas duoti ar imti papildomą neteisėtą atlygį priklauso nuo jo moralės, auklėjimo, patirties ir teisės aktų nepaisymo lygio. Galima pasidžiaugti, kad netolerancija korupcijai auga. Pagal antikorupcinių tyrimų rezultatus, per pastaruosius 10 metų Lietuvoje dvigubai padaugėjo žmonių, kurie neduotų kyšio, nes tai prieštarauja jų įsitikinimams.

 

Norime visus paraginti elgtis garbingai, nedovanoti TPNC darbuotojams „dovanų“, kurios netaptų šaukštu deguto medaus statinaitėje. Norintys išreikšti dėkingumą, gali parašyti atsiliepimus apie mūsų darbuotojus.