TPNC dalyvavo Technikos komitetų pirmininkų pasitarime Lietuvos standartizacijos departamente

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro metodinio skyriaus vyriausioji specialiste, dalyvavo Technikos komitetų pirmininkų pasitarime Lietuvos standartizacijos departamente, kur aptarta teisinės bazės, susijusios su technikos komitetų veikla, tobulinimas, standartų programos sudarymas, standartų rengimo prioritetai bei technikos komitetų veiklos ir jos rezultatų viešinimas.