TPNC vyko ekspertų komisijos posėdis

ekspertai 22017-02-09 Techninės pagalbos neįgaliesiems centre, Vilniuje, vyko kasmetinis ekspertų komisijos posėdis. Posėdžio metu buvo apžvelgiami nauji neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo pakeitimai, įsigalioję nuo 2017 m. sausio 3 d. Ekspertai apžvelgė 2016 metų ir tvirtino 2017 metų  techninės pagalbos priemonių remonto lėšų panaudojimą ir planą, svarstė ir tvirtino 2017 m. planą dėl judėjimo, regos ir klausos techninės pagalbos priemonių pagal atskiras rūšis  įsigijimo bei išlaidų kompensacijų išmokėjimo.