Direktorius

foto trnt

Ilona Ogurcova

Direktorė

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta 1976 m. gegužės 11 d., Trakai
Išsilavinimas
2006 m. Lietuvos teisės universitetas, teisės magistras
2004 m.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mechanikos inžinerijos (biomechanikos studijos ) magistras

2002 m.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, mechanikos inžinerijos (biomechanikos studijos ) bakalauras

 
Darbo patirtis
2014 m. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM, direktorė
2009 m.

Trakų rajono greitosios medicinos pagalbos stotis, direktorė

2002 m.                  

UAB “Ortopedijos technika“, Vilniaus filialo direktorė

1998 m.         

VASPVT, medicinos prietaisų rinkos priežiūra

Apdovanojimai  
2016 m.                   Pasaulio reabilitologų asociacijos prezidento padėka už dalyvavimą veikloje
2016 m. Vilniaus universiteto  padėka už bendradarbiavimą
2015 m. VšĮ „Ypatingi žmonės“ padėka už veiklą konferencijoje
Papildoma informacija  
Užsienio kalbos Anglų, rusų, lenkų, lotynų (specialybės kalba)
Pomėgiai Biliardas, kulinarija, sodininkystė
Šeima

Ištekėjusi. Vyras Andrej, sūnus Artur (g. 1993 m.), dukra Laura (g. 1996 m.)

 

2019 METŲ UŽDUOTYS 

Eil.Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1.

 

Organizuoti TPP Įsigijimą ir asmenų aprūpinimą

Aprūpintų asmenų poreikių patenkinimas

Asmenų aprūpinimo TPP paslaugos trukmė ne daugiau kaip 6 savaitės

TPP remonto paslaugos trukmė ne daugiau kaip 10 dienų

 

2.

 

Organizuoti Centro veiklą teritoriniuose padaliniuose

Bendrojo valdymo modelio plano uždavinių rengimas

Tvarkomų ir naudojamų TPP identifikacijos užtikrinimas ir duomenų apie asmenį sugretinimas su TPP

3.

 

Optimizuoti TPPA IS veikimą

Modernizuoti TPP paskirstymo per savivaldybių socialinių paslaugų centrus procesus 

Organizuoti TPPA IS adaptacijos darbus atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus;

Organizuoti mokymus savivaldybių socialinių paslaugų centrų darbuotojams (60 mokymų); 

4.

 

Bendradarbiavimas su savivaldybių socialinių paslaugų centrais 

Pasidalinimas gerąja praktika, informacijos apie TPP skleidimas

TPP e-katalogo modernizavimas (atsižvelgiant į BDAR audito rekomendacijas)

Dalyvavimas klasterių veikloje

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS REZULTATAI

Eil.Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

1.

 

Organizuoti TPP Įsigijimą ir asmenų aprūpinimą

Aprūpintų asmenų poreikių patenkinimas

2018 m. planuojama aprūpinti 33 tūkst. gyventojų, patenkinti bendrą TPP poreikį 2017 m. – 77  proc.

 

priimta prašymų – 51631

aprūpinta asmenų - 43785

aprūpinta unikalių asmenų – 26329 (planas 24000)

(http://tppa.tpnc.lt/#/Gyventojai/Prasymai)

TPP poreikio patenkinimas – 84,8 proc.

Informacija apie asmenis, įsigijusius judėjimo, regos, klausos techninės pagalbos priemones (pridedamos lentelės iš TPPA IS). TPP patenkinimo procentas bus apskaičiuotas iki 2019-02-15, pasibaigs trečiųjų asmenų ataskaitų pateikimo terminas.

2.

 

Organizuoti Centro veiklą teritoriniuose padaliniuose

Bendrojo valdymo modelio plano uždavinių rengimas

TPP identifikacijos užtikrinimas ir duomenų apie asmenį sugretinimas su TPP

Atliktas išorinis BVM vertinimas, Centrui įteiktas sertifikatas; TPP identifikacijos BAR kodas spausdinamas TPPA IS dokumentuose. Pridedami priedai. http://tppa.tpnc.lt/#/Ataskaitos/Isdavimas?isdavimoId=104360000000165522&tipasId=18

3.

 

Optimizuoti TPPA IS veikimą

Modernizuoti TPP paskirstymo per savivaldybių socialinių paslaugų centrus procesus 

Organizuoti TPPA IS adaptacijos darbus atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus;

Organizuoti mokymus savivaldybių socialinių paslaugų centrų darbuotojams (60 mokymų); 

UAB „IT UP“ TPPA IS modernizavimo darbų PP aktas. Pridedamas.

Organizuotas socialinis šviečiamasis renginys“ Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam“ http://www.galiupats.lt/fasadinis; ataskaita pridedama.

4.

 

Bendradarbiavimas su savivaldybių socialinių paslaugų centrais 

Pasidalinimas gerąja praktika, informacijos apie TPP skleidimas

TPP e-katalogo modernizavimas (papildymas standartizuotomis instrukcijomis)

Šviečiamojo socialinio renginio „Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam” organizavimas

TPP e-katalogo kortelės papildytos nauju skirtuku „Instrukcijos“ ; funkcionalumas viešai pristatytas Šviečiamojo socialinio renginio „Savarankiškumas ir gyvenimo kokybė kiekvienam” metu; tiesioginių transliacijų peržiūra įmanoma Centro Youtube kanale https://www.youtube.com/channel/UCQDPmCzFLSVXNLgrzElLVIg