Planuojami susitikimai įstaigoje

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir jo pavaduotojų planuojami susitikimai 2020 m.

 

Susitikimo data, laikas

Susitikimo tikslas

Susitikime dalyvaujantys asmenys

Data: 2021 m. birželio 15 d.

Laikas: 13-14 val.

 

  1. Pristatyti neįgaliųjų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis tvarką.
  2. Pristatyti nuo 2022 m. sausio 1 d. numatomus neįgaliųjų aprūpinimo regos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos pokyčius.
  3. Atsakyti į klausimus, padiskutuoti.

Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ bei kitų NVO atstovai, Centro darbuotojai.