Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojos darbotvarkės

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir jo pavaduotojų planuojami susitikimai 2022 m.

 

Vadovybė

Susitikimo data, laikas

Susitikimo tikslas

Susitikime dalyvaujantys asmenys

 

     

Direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus funkcijas Vilija Juškienė

Data: 2022 m. vasario 14 d.

Laikas: nuo 13:00 val. iki 14:30

  1. Posėdis dėl Asmenų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašo projekto parengimo.

darbo grupė

 Direktoriaus pavaduotoja atliekanti direktoriaus funkcijas Vilija Juškienė
 Data: 2022 m. vasario 14 d.

Laikas: nuo 14:30 val. iki 15:30

   1. TPNC migracija į G-Cloud  Centro darbuotojai