Planuojami susitikimai įstaigoje

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir jo pavaduotojų planuojami susitikimai 2020 m.

 

Susitikimo data, laikas

Susitikimo tikslas

Susitikime dalyvaujantys asmenys

2020 m. lapkričio 5 d.

https://fb.me/e/3E5OreilD

  1.  Pristatyti Centro mokomąjį – informacinį leidinį „Kalendorius 2021“;
  2. Pristatyti naujienas, susijusias su TPP: ISPRG geroji praktika specialistams, e-katalogas ir pridedamos TPP instrukcijos, nemokamas konsultacijų numeris;
  3. Pristatyti klientų aptarnavimo standartą, pakviesti teikti pasiūlymus;
  4. Pristatyti teikiamą kompleksinę paslaugą;
  5. Pristatyti pragulų prevencijos apklausos rezultatus ir aptarti pateiktas rekomendacijas Centro klientams;
  6. Pristatyti asmenų naudojimosi techninės pagalbos priemonėmis kontrolės tvarką.
Centro klientai, NVO atstovai, SPC specialistai ir kiti suinteresuoti asmenys