Asmenų aptarnavimas

  • "101. Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo laikas visuose Centro teritoriniuose padaliniuose nuo 8:30 val. iki 16:30 val., penktadieniais nuo 8:30 val. iki 15:15 val. su pietų pertrauka visomis darbo dienomis nuo 12:00 val. iki 12:30 val.  Piliečiai ir kiti asmenys gali būti  neaptarnaujami, nepriimamos ir neišduodamos techninės pagalbos priemonės, Centro direktoriaus įsakymu nustatytomis sanitarinėmis dienomis ir/ar valandomis, kurių metu atliekami teritorinių skyrių ūkiniai tvarkymosi darbai. Kiekvieno prašymo ar konsultacijos duomenys suvedami į TPPA IS. Piliečių ir kitų asmenų prašymai priimami ir jų skundai nagrinėjami Centre Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų institucijų ir įstaigų įstatymo, kitų įstatymų, naujos redakcijos Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2017 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 933 ir šio Reglamento nustatyta tvarka.

Centro direktoriaus įsakymu gali būti nustatytos atskiros asmenų aptarnavimo tvarkos pagal teikiamų paslaugų pobūdį", – Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės  25 d. įsakymo Nr. G1 – 36  redakcija, kuria patvirtinamas "Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie socialines apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamentas".

  • Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. G1-28 "Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" (atsisiųsti įsakymą ir tvarkos aprašą).