Vykdomi projektai

Projektas „Dalinkimės gerąja patirtimi, siekiant pagerinti Žmonių su negalia gyvenimo kokybę"

Nr. PA-GRO-755

 

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  drauge su socialiniais partneriais  NAV Assistive Technology Center (Norvegija) ir Sjukratryggingar Icelands (Islandija) įgyvendina Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programos finansuojamą projektą „Dalinkimės gerąja patirtimi, siekiant pagerinti Žmonių su negalia gyvenimo kokybę"

 

Programa skirta Šiaurės ir Baltijos šalių valstybės tarnautojams ir kitiems panašias funkcijas atliekantiems įvairių sektorių visų lygių valstybinių įstaigų (valstybės, Bendras programos tikslas - regioninio ir vietos lygmens) darbuotojams ar jų grupėms. Skatinti ir stiprinti visų lygių viešojo administravimo struktūrų Šiaurės ir Baltijos šalyse bendradarbiavimą ir dalijimąsi žiniomis bei patirtimi.

 

Projekto tikslai – susipažinti su partnerių šalių gerąja viešojo administravimo praktika, perimti jų patirtį bei pritaikyti ją asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sistemos tobulinimui bei paslaugų neįgaliesiems gerinimui srityse. Užmegzti draugiškus ryšius tarp partnerių, tolimesniam bendradarbiavimui. Kelti Techninės pagalbos neįgaliesiems centro darbuotojų profesinę kvalifikaciją, pagilinti žinias ir pagerinti įgūdžius techninės pagalbos priemonių parinkimo ir pritaikymo pagal asmens poreikius srityje, susipažinti su naujovėmis.

 

Numatytais vizitais bus tenkinami Centro specialistų kvalifikacijos kėlimo bei aprūpinimo TPP tobulinimo poreikiai:

  • skirtingas negalias turinčių asmenų poreikių techninės pagalbos priemonėms identifikavimo;

  • skirtingas negalias turintiems asmenims priemonių skyrimo ir pritaikymo principų;

  • naujų būdų bei metodų naudojimo parenkant priemones;

  • naujos praktikos asmenų informavimo, konsultavimo bei aptarnavimo  srityje;

  • informacinių technologijų produktų neįgaliesiems naujovių pažinimo;

  • asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis bei jų grąžinimo ir remonto organizavimo būdų.

 

Laukiami projekto rezultatai -  geresnis klientų poreikių identifikavimas ir tenkinimas, aukštesnės kokybės darbuotojų žinios ir geresnės kokybės paslaugos klientams.

 

Projekto partneriai: 

NAV Assistive Technology Center (Norvegija)

 

 NAV Assistive Technology Center (Norvegija)  

 

 

Sjukratryggingar Icelands (Islandija) centras logo 

 

   Sjukratryggingar Icelands (Islandija)

 

 

 

Projekto metu trys Techninės pagalbos neįgaliesiems centro darbuotojų  grupės vyks pas projekto partnerius.

Projekto įgyvendinimo eigoje numatyta išanalizuoti parterių darbo organizavimo schemas, susipažinti su jų turimomis metodikomis, išanalizuoti dokumentų privalumus bei trūkumus, pagal galimybes, pritaikyti tai mūsų šalyje.

 

Projekto tikslinė grupė: Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  darbuotojai.

 

Tarpvalstybinių mobilumų skaičius: 8.

 

Bendra projekto suma: 7000 EUR.

 

Projektą finansuoja – Šiaurės ministrų taryba ir projekto vykdytojo biudžeto lėšos.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2015 m. gegužės 22 d. – 2016 m. gegužės 22 d.

 

2015 m.  lapkričio 9-13 d. įvyko pirmas partnerių susitikimas Islandijoje, Reikjavike.

 

Vizito į Islandiją metu buvo organizuoti susitikimai su Sjúkratryggingar Íslands centro vadovais bei darbuotojais. Ši įstaiga apima daugelį Gerovės ministerijos finansuojamų veiklų ir aptarnauja gyventojus, kurie kreipiasi dėl sveikatos draudimo išmokų, techninės pagalbos priemonių tame tarpe protezų ir ortopedinių priemonių finansavimu.

Centro darbuotojai skaitė pranešimus apie Islandijos asmenų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sistemą, aprūpinimo organizavimą, daug diskutuota apie priemonių pirkimą. Islandijoje priemonės yra perkamos per centrinę viešųjų pirkimų agentūrą, aprūpinimo sistema lanksti: dalimi priemonių aprūpinama Centre, dalis priemonių yra kompensuojama tiek už asmenų lėšomis įsigytas, tiek ir per įmones, su kuriomis Centras yra sudaręs sutartis, dalis negrąžintinai išduodamų priemonių yra išduodamos su priemoka.

 

2016 m. sausio  17- 21 d. įvyko antrasis partnerių susitikimas Norvegijoje, Osle.

 

Techninės pagalbos neįgaliųjų centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 4 darbuotojai vyko į 2 planuotą vizitą, susitikimą su partneriais Norvegijoje, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus centro vadovais bei darbuotojais.

Vizito tikslas - dalintis gerąja  veiklos praktika aprūpinant techninės pagalbos priemonėmis asmenis su suvokimo ir komunikacijos sutrikimais, įvertinant asmens poreikius, skyrimo kriterijus, priemonių parinkimą.

Susitikime sužinota daug informacijos apie asmenų aprūpinimą techninėmis pagalbos priemonėmis bei tvarką reglamentuojančiais dokumentais, tarpžinybinio bendradarbiavimo patirtį.