Dažniausiai Užduodami Klausimai

Kaip pildyti asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis  sutartis dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto ir priedus dėl sutarties nutraukimo, jei formose kainosnurodytos litais, o vadovaujantis Lietuvos Respublikoje įstatymas Nr. XII-828 turi būti skelbiamos litais ir eurais?

2014 m. balandžio 17 d. priimtas  Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas Nr. XII-828 taikomas juridiniams ir fiziniams asmenims, parduodantiems prekes (paslaugas).
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos techninės pagalbos priemonėmis (toliau –TPP) neprekiauja, todėl TPP vertėdviem valiutomis (eurais ir litais) asmens aprūpinimo TPP sutartyse, asmens aprūpinimo TPP perdavimo aktuose bei  prieduose dėl asmens aprūpinimo TPP sutarčių nutraukimo nenurodoma.
Ššiuo metu yra rengiamas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. A1-634 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo projektas.
 Išduodant TPP ar įforminant jų grąžinimą iki euro įvedimo dienos pildomos galiojančios sutarčių, perdavimo aktų ir kitos formos, o nuo euro įvedimo dienos pildomos atnaujintos formos, kuriose TPP vertė bus nurodyta eurais.
 Informaciją apie įmokų už TPP bei kompensacijų dydžius litais ir eurais galite rasti paspaudę šią nuorodą.
 
Ar reikia mokėti įmokas už vaikų judėjimo priemones, t. y. naktipuodžio kėdutes ir vaikštynes su staliuku?

 

Vaikai naktipuodžio kėdutėmis ir vaikštynėmis su staliuku aprūpinami nemokamai.

 

Ar įmokos už naktipuodžio kėdutes ir vaikštynes turi būti sumokamos į tą pačią sąskaitą kaip ir už automatiškai reguliuojamas lovas?

Įmokas už naktipuodžio kėdutes ir vaikštynes su staliuku asmenys turi sumokėti Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui, Mindaugo g. 42 A-1, 01311 Vilnius
A/s: LT987300010126383569 ,,Swedbank“ AB

Į tą pačią sąwkaitą yra sumomkama įmokos už automatiškai ir rankomis reguliuojamas lovas.

 

Ar reikės prisimokėti už naktipuodžio kėdutę - vežimėlį nuo gegužės 1 d. įsigaliojus neįgaliųjų aprūpinimo tvarkos pakeitimams?  

 

Vežimėlis-naktipuodžio kėdutė yra daugiafunkcinė techninės pagalbos priemonė, kurios pagrindinė paskirtis yra vežimėlio funkcijų atlikimas, todėl priemoka jai taikoma  nebus.

 

Kokio dydžio kompensacija bus išmokėta įmonei nuo š. m. gegužės 1 d. jei asmnuo užsisakė aktyvaus tipo ar tetraplegiko vežimėlį pasirinktoje įmonėje š m. balandžio mėn., tačiau įmonė priemonę pristatys gegužės mėn.?

 

Jeigu įmonės pradėjo vykdyti aktyvaus tipo ar tetraplegiko vežimėlio užsakymus iki š. balandžio mėn. 30 d. imtinai, asmeniui bus kpmpensuojama 5000 Lt suma. Asmenims, kurie kreipsis į įmonę nuo 2014 m. gegužės 1 d. ir užsisakys vežimėlį, bus kompensuojama 4200 Lt suma. 

 

 Ar bus apmokėtos įmonėms sąskaitos faktūros 5000 Lt sumai už per įmonę asmenų įsigytus aktyvaus tipo bei tetrapegiko vežimėlius, jei įmonė sąskaitas pateiks 2014 m. gegužės mėn.?

 Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui apmokėti sąskaitos faktūros iki 5000 Lt sumai už per įmonę asmenų įsigytus aktyvaus tipo bei tetrapegiko vežimėlius, išrašytos iki 2014 m. balandžio 30 d. imtinai, bus priimamos iki š. m. gegužės 5 d. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymui Nr. A1-223 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 ,,Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nuo š. m. gegužės 1 d. keičiasi kompensacijų dydžiai už per įmonę asmenų įsigytus aktyvaus tipo bei tetrapegiko vežimėlius, todėl vėlesne data Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui 5000 Lt sumai pateiktos sąskaitos faktūros, nepriklausomai nuo jų išrašymo datos,  priimamos nebus.

 

Kokie dokumentai reikalingi kreipiantis dėl įsigijimo išlaidų kompensacijos už čiužinį praguloms išvengti ?


Reikalingi dokumentai:

 

 Kas gali pateikti prašymus asmens vardu?

 

Prašymą pateikti (pasirašyti) turi teisę asmens motina(įmotė), tėvas(įtėvis), sutuoktinis, pilnametis vaikas, globėjas(rūpintojas), įgaliotas asmuo, savivaldybės socialinis darbuotojas ar neįgaliųjų asociacijos atstovas. Tokiu atveju asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

 

Kaip galima gauti kompensaciją, jeigu neturiu asmeninės banko sąskaitos?

 

Jei asmuo ar kitas asmuo, turintis notaro patvirtintą įgaliojimą, neturi asmeninės banko sąskaitos, kompensaciją gali gauti per faktinės gyvenamosios vietos paštą. Pildant prašymą būtina nurodyti asmens faktinį gyvenamosios vietos adresą su pašto kodu ir pažymėti, kad pageidaujate gauti kompensaciją per paštą, bei sutinkate apmokėti pašto išlaidas.