Apie judėjimo TPP remonto organizavimą

 

Atmintinė atsisiuntimui.

 

  • Dėl elektra valdomos judėjimo techninės pagalbos priemonės (toliau - TPP) remonto paslaugos organizavimo jums reikia kreiptis į Centro teritorinį padalinį.

  • Dėl kitų judėjimo TPP remonto paslaugos organizavimo jūs galite kreiptis į Centro teritorinį padalinį arba į savivaldybės įstaigą pagal deklaruotą gyvenamą vietą. 

  • Remonto paslauga organizuojama pasibaigus techninės pagalbos priemonės priemonės (toliau - TPP) garantiniam laikotarpiui.