Apie judėjimo TPP pristatymą ir susigrąžinimą

 

Atmintinė atsisiuntimui.

  • Pristatomos ir susigrąžinamos judėjimo techninės pagalbos priemonės (toliau - TPP) turi būti išduotos iš Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyriaus apskrityje.

  • TPP, atmintinėje pažymėtos ⃰, pristatymas organizuojamas tik gavus Centro Finansų kontrolės ir buhalterinės apskaitos skyriaus patvirtinimą dėl nustatyto dydžio įmokos už minėtas TPP gavimo į Centro sąskaitą.

  • Asmuo, pageidaujantis gauti arba grąžinti atmintinėje išvardintas TPP, turi kreiptis į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje ir pateikti laisvos formos prašymą (skambučiu 8 800 800 89, el. paštu arba žodžiu, atvykus į Centro Viešųjų paslaugų teikimo skyrių apskrityje).