Apie mobilios komandos paslaugos gavimą

 

 

Mobiliosios komandos teikia Komandos paslaugą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Komandos veiklos tikslas – asmeniui jo gyvenamojoje vietoje suteikti aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslaugą, kuri apima tinkamos priemonės parinkimą, jos pritaikymą pagal asmens individualius poreikius, asmens ar jam atstovaujančio asmens apmokymą naudotis (-i) priemone, priemonės tinkamumo naudotis įvertinimą bei priemonės techninės būklės kontrolės procedūras.

Paslauga teikiama:

▪Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

▪Asmenims, kuriems nustatytas mažesnis nei 30 procentų darbingumo lygis;

▪Asmenims po ūmios traumos ir (ar) ligos ir (ar) turintiems judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas;

▪Asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 

Apie mobiliosios komandos darbo organizavimą rasite atmintinėje (atsisiųsti).