Apie regos TPP

 

Atmintinė atsisiuntimui

 

KOMPENSACIJOS GAVIMO TVARKA

1. Asmuo, pageidaujantis gauti kompensaciją už įsigytą naują regos techninės pagalbos priemonę, teikia nustatytos formos prašymą Centrui ir pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

1.1. išvadą dėl techninės pagalbos priemonių pateikia gydytojas išrašydamas E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ ar E003 „Stacionaro epikrizė“, ar E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“, ar E027-a „Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui“ formas. Centras šiuos duomenis pasitikrina esveikata.lt. Medicinos dokumentuose turi būti užfiksuotas asmens regos funkcijos sutrikimo lygis (pavyzdžiui, abiejų akių aklumas ar regėjimo aštrumo su korekcija arba akipločio koncentracinis laipsnis ir pan.) per paskutinius 12 mėnesių;

1.1.1.     asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi pirmą kartą;

1.1.2.     asmuo dėl kompensacijos skyrimo kreipiasi po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jam neįgalumo ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

1.2.  dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą, jei asmens vardu Prašymą teikia asmens atstovas (pavyzdžiui laisvos formos sutikimą).

1.3.  vieną iš šių dokumentų, patvirtinančių regos techninės pagalbos priemonių įsigijimą:

1.3.1.     Sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

1.3.2.     Pirkimo užsienio valstybėje dokumentą;

1.3.3.     Pirkimo–pardavimo kvitą;

1.3.4.     Sąskaitą faktūrą ir lizingo (finansinės nuomos) davėjo išduotą dokumentą, jei regos techninės pagalbos priemonė įsigyta lizingo (finansinės nuomos) būdu;

1.3.5.     Sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo termino atidėjimas už:

 • vaizdo didinimo sistemą arba Brailio rašto naudotojams skirtą nešiojamąjį elektroninio užrašymo įtaisą, arba kompiuterį (įskaitant planšetinį (delninį)), arba mechaninę Brailio rašomąją mašinėlę, arba ekrano skaitymo programinę įrangą, arba simbolių skaitymo įrenginį.

2. Prašymas teikiamas tiesiogiai atvykus į Centrą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu arba elektroniniais ryšiais per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS).

3. Centras peržiūri pateiktą Prašymą ir per 4 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos praneša asmeniui ar asmens atstovui apie trūkstamus ir prašomus pateikti dokumentus ir informuoja, kad jie turi būti pateikti ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos.

4. Komisija per 15 darbo dienų nuo Prašymo ir dokumentų gavimo dienos priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

5. Centras per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo informuoja asmenį ar asmens atstovą apie priimtą sprendimą.

6. Kompensacija išmokama per 20 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos į Prašyme nurodytą asmens ar asmens atstovo banko sąskaitą arba per paštą.

7. Jei asmuo pateikia sąskaitą faktūrą, kurioje nurodytas sumokėjimo termino atidėjimas už vaizdo didinimo sistemą arba Brailio rašto naudotojams skirtą nešiojamąjį elektroninio užrašymo įtaisą, arba kompiuterį (įskaitant planšetinį (delninį)), arba mechaninę Brailio rašomąją mašinėlę, arba ekrano skaitymo programinę įrangą, arba simbolių skaitymo įrenginį, per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo asmuo Centrui papildomai turi pateikti tai įrodančius dokumentus.

ASMUO TURI TEISĘ GAUTI VIENĄ IŠ KOMPENSACIJŲ UŽ ĮSIGYTUS:

 • rankinį laikrodį (Brailio) arba kalbantį laikrodį, arba išmanųjį laikrodį;

 • įvairaus tipo baltąsias lazdeles arba elektroninį orientavimosi įtaisą;

 • mobiliojo ryšio telefoną (kalbantį) arba mobiliojo ryšio telefoną (mygtukinį);

 • nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams arba kompiuterį (įskaitant planšetinį (delninį));

 • ilgio matuoklį su Brailio žymomis arba ilgio matuoklį (kalbantį).

REGOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS, KURIŲ KOMENPSACIJĄ GALITE GAUTI:

Techninės pagalbos priemonė

Naujos priemonės naudojimo laikas (ne mažiau kaip)

Kompensuojama suma, bet ne daugiau nei faktinės įsigijimo išlaidos

Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis

 ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)

Asmens fizinių ir fiziologinių savybių matuokliai:

kūno termometras (kalbantis)

5 metai

40 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

kraujospūdžio matuoklis (kalbantis)

5 metai

50 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

gliukozės kieko kraujyje matuoklis (kalbantis)

5 metai

50 Eur

 • cukrinis diabetas ir abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

kūno svarstyklės (kalbančios ar išmaniosios)

5 metai

50 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

Laikmačiai:

 rankinis laikrodis (Brailio)

3 metai

35 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 rankinis laikrodis (kalbantis)

3 metai

35 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

 rankinis laikrodis (išmanusis)

3 metai

49 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško


stalinis laikrodis (kalbantis) 

3 metai

35 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

Orientavimosi priemonės:

įvairaus tipo baltosios lazdelės (nepriklausomai nuo įsigytų baltųjų lazdelių skaičiaus)

2 metai

120 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

elektroninis orientavimosi prietaisas, padedantis asmeniui orientuotis ir gauti garsinius įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje

2 metai

120 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

Maisto ir gėrimų gaminimo priemonės:

virtuvinės svarstyklės (kalbančios)

5 metai

50 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

skysčio lygio rodytuvas

3 metai

15 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

buitinių prietaisų valdymo sistemų mygtukų ženklinimo lipdukai (lipdukų komplektų skaičius neribojamas)

5 metai

90 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

Optinės priemonės:

didinamasis stiklas su apšvietimo įrenginiu ar be jo (nepriklausimai nuo įsigytų didinamųjų stiklų su apšvietimo įrengiu arba be jo skaičiaus)

3 metai

80 Eur

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

didinamasis stiklas stalinis su apšvietimo įrenginiu

3 metai

65 Eur

 

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

žiūronas ar teleskopas

3 metai

140 Eur

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

Matymo priemonės:

vaizdo didinimo sistema

 6 metai

 500 Eur

 
 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

didinimo programinė įranga

 4 metai

 290 Eur

 
 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

Piešimo ir rašymo priemonės:

mechaninė Brailio rašomoji mašinėlė

7 metai

 500 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

rašymo rėmelis (Brailio lentelė su rašymo įrankiu)

 5 metai

 18 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

Brailio rašto naudotojams skirtą nešiojamąjį elektroninio užrašymo įtaisą

 5 metai

 2000 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

kompiuteris (įskaitant planšetinį (delninį))

 5 metai

 500 Eur

 

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

Garso įrašymo ir atkūrimo įtaisai

DAISY grotuvas įgarsintoms knygoms ir kitiems tekstams skaityti su DAISY programine įranga ir kalbos sintezatoriumi

 4 metai

300 Eur 

 
 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

diktofonas

6 metai

 40 Eur

 
 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

Telefonai ar telefono ryšio priemonės:

stacionarusis telefonas (kalbantis arba Brailio)

 10 metų

 60 Eur

 

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 

mobiliojo ryšio telefonas (kalbantis) su įgarsinimo programine įranga ar be jos ir su specialiomis programėlėmis asmenims, turintiems regėjimo negalią

3 metai

200 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

mobiliojo ryšio telefonas (mygtukinis)

3 metai

35 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

Matuokliai:

ilgio matuoklis (su Brailio žymomis)

7 metai

20 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

ilgio matuoklis (kalbantis)

7 metai

60 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

 • abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško

spalvų matuoklis/detektorius (kalbantis)

5 metai

50 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

Kalbantys įrenginiai ir programinė įranga:

kalbos sintezatorius, kurį naudojant kompiuterio ekrane esanti informacija įgarsinama lietuvių arba užsienio kalba

4 metai

150 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

ekrano skaitymo programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama kompiuterio ekrane pateikiama informacija

4 metai

869 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

mobiliojo ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama mobiliojo ryšio telefono ekrane pateikiama informacija

4 metai

120 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

garsinis etikečių žymeklis

3 metai

50 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

elektroninis skaičiuotuvas (kalbantis)

5 metai

30 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

Skaitymo priemonės:

simbolių skaitymo įrenginys rašytiniam tekstui skaityti ir jam į vaizdo, garso ir (arba) tekstinę informaciją transformuoti

7 metai

1000 Eur

 • abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

SVARBU!

1. Jei asmuo ar asmens atstovas kreipiasi pirmą kartą, dokumento, patvirtinančio regos techninės pagalbos priemonės įsigijimą, išrašymo data negali būti senesnė nei 6 mėnesiai iki Prašymo pateikimo dienos.

2. Asmuo ar asmens atstovas Prašymą ir dokumentus pateikia tik pasibaigus anksčiau gautos regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikui.

3. Kompensacija už tos pačios regos techninės pagalbos priemonės įsigijimą išmokama vieną kartą per nustatytą naudojimosi laiką. Teisę gauti kompensaciją pakartotinai asmuo įgyja pasibaigus priemonės naudojimo laikui, kuris skaičiuojamas nuo Komisijos sprendimo dėl kompensacijos skyrimo priėmimo dienos.

4. Jei Prašymas ir priemonės įsigijimo dokumentai pateikiami po asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, mirties, kompensacija asmens turto paveldėtojams neišmokama.

 _________________

 

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 1 d. pakeista regos TPP aprūpinimo tvarka. Atsisiųsti aprūpinimo tvarkos aprašą.

 

Atkreipiame dėmesį, kad Centro įsigytomis regos priemonėmis asmenys aprūpinami tol, kol jų Centras turi.